Kirjoituksia, videoita ja podcasteja ammattikorkeakoulujen yhteistyöstä, yhteisestä digitaalisesta opintotarjonnasta ja oppimisen ekosysteemeistä sekä ammattikorkeakoulupedagogiikan digitalisoitumisesta.

PedaCast-podcastit kuunneltavissa myös SoundCloudissa ja Spotifyssa.

Hae uutisia

Hae

Selaa arkistoa

12.12.2019

Case: Digitalisation Academy

Vaasassa Teknologiakeskus Merinova aloitti yhdessä yhdeksän yrityksen kanssa digitalisaatio-osaajien täsmäkoulutuksen Digitalisation Academy:ssä tammikuussa 2019. Rakennettiin uudenlainen oppimisen ekosysteemi hyödyntäen alueen yrityksien osaamista. Yritykset sitoutuivat tuomaan Digitalisation Academy:n uusinta osaamistaan.

14.11.2019

Odotettu sähköposti liittyen CampusOnline-opintojaksoihini

Teknologia-alan lehtori Antti Henell JAMK:sta tarjoaa aktiivisesti opintojaksojaan CampusOnlinessa. Viime keväänä opiskelijat tavoittelivat yhteensä 4000 opintopistettä hänen opintojaksoillaan. Antti tekee mielellään opetusyhteistyötä muiden korkeakoulujen kanssa ja haaveilee, että tulevaisuudessa joku CAD-opettaja tekisi hänen kurssinsa salaa ja antaisi tämän jälkeen kriittistä palautetta.

14.11.2019

#eAMKmaailmalla: Innovatiivista korkeakoulupedagogiikkaa - ISTEL Conference 2019

Konferenssin keskeisiä aiheita oli opiskelijaryhmien moninaisuus sekä siihen liittyvät haasteet ja ratkaisut. Esityksissä kuultiin myös kansainvälisiä tutkimustuloksia opettajien digipedagogisesta osaamisesta, käänteisestä oppimisesta ja oppimisyhteisön rakentamisen tärkeydestä. Tekstissä esitellään näitä teemoja ja lopuksi kerrotaan matkalta tarttuneet opit, oivallukset ja ideat.

8.11.2019

PedaCast digiohjauksen sarja

Sarjassa jaetaan kokemuksia digiohjauksen sovelluskokeiluista tietoturvan ja tukipalveluiden näkökulmasta. Lisäksi pohditaan millaista digiohjausta tulevaisuudessa tarvitaan ja esitellään Karelian digikuraattoritoimintaa.

7.11.2019

PedaCast työelämäyhteistyön sarja

Sarjassa käsitellään työelämäyhteistyötä eAMKin toimijoiden näkökulmista. Haastateltavina toimivat eAMK-hankkeen työelämäasiantuntijat ja tutkijat. Jaksoissa pureudutaan mm. miten työelämäyhteistyö huomioidaan verkkototeutuksissa ja millaisia käytäntöjä on toimivissa oppimisen ekosysteemeissä.

5.11.2019

#Oppimisenekosysteemi: Työelämä osana oppimisen ekosysteemiä

Tässä blogissa tarkastellaan oppimisen ekosysteemejä, ja yhden keskeisen ekosysteemin muodostavat ammattikorkeakoulun ja työelämän välinen yhteistyö. Tavanomaisesti näiden toimijoiden välistä yhteistyötä on tarkasteltu koulutuksen, tki-toiminnan, hallinnon ja liiketoiminnan parissa (Davey, 2018), mutta tämä jaottelu alkaa olla vanhanaikainen.

5.11.2019

#Oppimisenekosysteemi: Digitaalisessa oppimisen ekosysteemissä on ne kaikki: oppimisen kulmakivet ja uudet trendit

Digitaalisuus on arkipäivää oppimisen ja opetuksen parissa. Jokainen päivä on kuitenkin erilainen, sillä digi tuo niin korkeakouluille kuin myös opiskelijoille uusia mahdollisuuksia, trendejä ja välineitä oppimisen mahdollistamiseksi.

5.11.2019

#Oppimisenekosysteemi: Oppimisen ekosysteemin monet maailmat

Tämä blogisarja sai kimmokkeen riittävän vaikeaselkoisesta termistä ”oppimisen ekosysteemi”. Mitä kaikkea se pitää sisällään? Syksyn aikana blogisarja tarkastelee oppimisen ekosysteemejä eri näkökulmista, ja suurennuslasin alle joutuvat ainakin digitaalinen ekosysteemi ja innovaatioekosysteemit ja se, miten ammattikorkeakoulut toimivat osana niitä.

5.11.2019

#Oppimisenekosysteemi: Ekosysteemin ekologiset toimintaperiaatteet

Fritjov Capra on työssään hahmotellut ekosysteemien toimintaperiaatteita. Näitä periaatteita on alun perin 8 ja niiden tarkoituksena on kuvastaa ekosysteemissä tapahtuvia ja siihen vaikuttavia asioita. Vaikka Capran ekosysteemien tarkastelu lähtee liikkeelle biologiasta, on hänen kehittämiään ekosysteemin periaatteita sovellettu mm. ihmistieteissä. Nämä periaatteet ovat hyvä lähtökohta omille, jopa lennokkaille, pohdinnoille, kuinka ”ekosysteemimäinen” oma työskentely-ympäristö on.

20.9.2019

Seppo-pelistä apua erilaisiin ohjauksen tarpeisiin

Pelit ovat osa monen jokapäiväistä elämää. Pelit ja pelilliset elementit kuuluvat nykyään myös kouluun. Peleillä saa helposti “säpinää” luokkahuoneeseen – tai sen ulkopuolelle. Useille opettajille pelit ja niiden tekeminen tuntuu vieraalta ja vaikealtakin asialta. Seppo-pelialustan avulla on helppo rakentaa erilaisia toiminnallisia tehtäviä.

Näytä lisää

Toimituskunta

Hannu Ikonen

Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Koulutuksen kehittämispäällikkö
+358 40 528 3762
hannu.ikonen (at) jamk.fi

Paula Tyrväinen

Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Projektipäällikkö
+358 40 530 9231
paula.tyrvainen (at) jamk.fi

Rika Nakamura

Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Projektikoordinaattori
+358 50 524 0725
rika.nakamura (at) jamk.fi

Samuli Maxenius

Arene
Asiantuntija
+358 40 650 1006
samuli.maxenius (at) arene.fi