Kirjoituksia, videoita ja podcasteja ammattikorkeakoulujen yhteistyöstä, yhteisestä digitaalisesta opintotarjonnasta ja oppimisen ekosysteemeistä sekä ammattikorkeakoulupedagogiikan digitalisoitumisesta.

PedaCast-podcastit kuunneltavissa myös SoundCloudissa ja Spotifyssa.

Hae uutisia

Hae

Selaa arkistoa

17.12.2018

#eAMKmaailmalla: ePIC 2018-konferenssi – Osaamismerkit osaamisen tunnustamisen välineenä

Osaamismerkit vakiinnuttavat asemiaan Euroopassa. Esimerkiksi Italiassa ja Hollannissa osaamismerkkejä liitetään jo osaksi korkeakoulututkintoja. Merkkien myöntäjä voi olla myös korkeakoulun ulkopuolinen yhteisö, yritys tai toinen korkeakoulu. Syksyn 2018 ePIC-konferenssin teemana oli osaamisen tunnistamisen ekosysteemit, jossa kuultiin paljon ajankohtaista tietoa osaamismerkeistä.

17.12.2018

Verkkotutkintojen termiviidakossa - Riippumatonta opiskelua riippumatossa?

Verkkotutkinto -termiä käytetään kuvaamaan hyvinkin eri tavoin toteutettuja tutkintoja. Hakijoiden ja opiskelijoiden kannalta olisi tärkeää selkeyttää verkkotutkinnon käsitettä ja antaa oikeaa tietoa opintojen toteutustavoista. Lue eAMK:n Digitaalinen opintotarjonta -työryhmän suositukset verkko- ja monimuototutkintojen määrittelyyn.

12.12.2018

Digitaaliset työvälineet eAMK:ssa

Sisäisellä viestinnällä on tärkeä rooli valtakunnallisen yhteistyön koordinoinnissa. Nopea tiedon liikkuminen ja vaivaton yhteistyö toimijoiden välillä ovat avainasemassa matkalla kohti yhteisiä päämääriä. eAMK-hankkeessa työskentely-ympäristöksi on valittu O365 -palveluista Yammer ja OneDrive. Lue hanketoimijoiden kokemuksia siitä, miten nämä valitut digitaaliset työvälineet soveltuvat yhteisölliseen verkkotyöskentelyyn.

12.12.2018

Digioppiminen – teknologian hyödyntämisen asialla

Millaisia kokemuksia opiskelijoilla on opiskelutekniikoista digioppimisessa? Mikä on sopiva ryhmäkoko verkko-opinnoissa? Millä työkaluilla muistiinpanoja tehdään? Entä hyödyntävätkö opiskelijat mobiiliteknologiaa? Lue, mitä Humakin opiskelijat vastasivat näihin kysymyksiin.

14.11.2018

#eAMKmaailmalla: verkkototeutusten laatu ja opiskelijoiden sitoutuminen puhututtivat OOFHEC2018 –konferenssissa

Lokakuussa EADTU –verkosto kutsui verkkopedagogiikasta kiinnostuneet ihmiset koolle Aarhusin yliopistoon OOFHEC2018 –konferenssiin, jossa myös eAMK oli mukana. Tapahtuma herätti pohtimaan verkkototeutusten moninaistumista ja lisääntymistä erityisesti opintojaksojen laadun näkökulmasta. Voisiko opintojaksojen laatuun panostaminen olla avain opiskelijoiden sitoutumiseen verkko-opintojaksoille?

5.11.2018

eAMK-projekti kehittää valtakunnallista verkko-opetuksen asiantuntijaverkostoa

Usein projektin päättyessä myös kaikki yhteinen tekeminen hiipuu. eAMK-projektissa ollaankin pohdittu, kuinka laajaa valtakunnallista verkko-opetuksen asiantuntijayhteistyötä voisi jatkaa projektin päättymisenkin jälkeen. Tätä edistääkseen on määritelty yhteistyön tarpeet ja havainnoitu piirteitä, jotka kannattavat yhteisöä projektin loputtua.

1.11.2018

Pikaspurtti eAMK-hankkeen #digisanaston ja Humakin käsitteiden yhtäläisyyksiin sekä eroavuuksiin

Usein korkeakoulujen välillä on eroavaisuuksia termien käytössä, ja samoista asioista puhutaan eri termein. Tämä saattaa aiheuttaa hämmennystä ja välillä jopa sekaannuksia, kun käytetty kieli ei ole yhteistä. Erityisesti eAMK:n kaltaisissa verkostohankkeissa on tärkeää kiinnittää huomiota käytettyihin termeihin. Tässä blogitekstissä tarkastellaankin pikaspurttina eri termien merkitystä ja eroavaisuuksia eAMK-hankkeessa ja Humanistisessa ammattikorkeakoulussa Humakissa.

25.10.2018

Sairaanhoitajaohjaajien digitaalinen palautteen antaminen

Seinäjoen ammattikorkeakoulun sairaanhoitajakoulutuksessa aloitettiin syksyn 2017 ja kevään 2018 aikana Workseed-raportointialustan pilotointi osana opiskelijoiden harjoittelua. Aikaisemmin käytössä ollut kirjallinen oppimissopimus siirrettiin Workseed-alustalle. Raportointialustalle opiskelijat kirjaavat omat harjoittelua koskevat tavoitteensa ja tekevät itsearviointinsa. Lue sairaanhoitajaohjaajien kokemuksia Workseedin toimivuudesta.

23.10.2018

Opettajan osaaminen digitaalisissa ekosysteemeissä: eAMKn ristiinpölytys työpajan tuloksia toukokuulta

Millaista osaamista digiajan työelämäläheisissä oppimisen ekosysteemeissä toimiminen opettajalta vaatii? Sitä pohdittiin eAMK-hankkeen työpajassa toukokuussa 2018 Kuopiossa. Tässä blogikirjoituksessa avataan työpajaan osallistuneiden keskusteluja ja pohdintoja siitä, mitä heidän mielestään digitaalinen ekosysteemiosaaminen on.

18.10.2018

eAMK-laatukriteerit verkkototeutusten kehittämisen työkaluna

Valtakunnallisessa eAMK -hankkeessa luotiin verkkototeutusten laatukriteerit, jotta voitaisiin taata mahdollisimman tasalaatuinen verkko-opintotarjonta. Laatukriteeristö on saanut hyvän vastaanoton, ja se on otettu laajasti käyttöön myös eAMK-hankeen ulkopuolella korkeakouluissa ja muissa oppilaitoksissa. Lue tekstistä, miten laatukriteerit koottiin ja millaisia käyttötapoja niille on ollut.

Näytä lisää

Toimituskunta

Hannu Ikonen

Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Koulutuksen kehittämispäällikkö
+358 40 528 3762
hannu.ikonen (at) jamk.fi

Paula Tyrväinen

Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Projektipäällikkö
+358 40 530 9231
paula.tyrvainen (at) jamk.fi

Rika Nakamura

Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Projektikoordinaattori
+358 50 524 0725
rika.nakamura (at) jamk.fi

Samuli Maxenius

Arene
Asiantuntija
+358 40 650 1006
samuli.maxenius (at) arene.fi