Kirjoituksia ammattikorkeakoulujen yhteistyöstä, yhteisestä digitaalisesta opintotarjonnasta ja oppimisen ekosysteemeistä sekä ammattikorkeakoulupedagogiikan digitalisoitumisesta.

Hae uutisia

Hae

Selaa arkistoa

19.6.2018

Hankkeiden työelämäekosysteemi oppimisalustana

Kartoitin Jyväskylän ammattikorkeakoulun (JAMK) ulkoisesti rahoitettujen hankkeiden toimintaa osana eAMKin teema 2 työelämäläheisten oppimisen ekosysteemien havainnointia. Tässä toisessa blogikirjoituksessa käsittelen JAMKin hankkeita oppimisalustoina, joissa opiskelijoiden on helppo ottaa tuntumaa aitoon työelämäympäristöön ja kuinka hanketyön kautta on mahdollista kehittää koulutusta vastaamaan tulevaisuuden työelämän tarpeita.

30.5.2018

Tulevaisuuspyörätyöpaja osallistavana oppimis- ja tiedonkeruumenetelmänä

Minkälaista osaamista tarvitaan tulevaisuuden työelämässä? Miten kehitämme koulutustamme, jotta opiskelijoille rakentuva osaaminen vastaa työelämän tarpeita? Kuka osaa ennakoida toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia? Lähdin kehittämään vuonna 2013 JAMKissa osallistavaa ennakointimenetelmää, jossa saisimme kuulumaan opiskelijoiden ja työelämätahojen äänen. Syntyi tulevaisuuspyörätyöpaja-menetelmä.

30.5.2018

Kysely YAMK-opiskelijoille ja -alumneille verkko-opinnoista

Kysely tehtiin osana valtakunnallista eAMK-hanketta, johon osallistuu 23 ammattikorkeakoulua, Arene sekä yksi yliopisto. Tavoitteena on yhteistyön kautta avata kaikkien ammattikorkeakoulujen yhteinen digitaalinen opintotarjonta asteittain vuoteen 2020 mennessä. YAMK-opiskelijoille ja -alumneille suunnatun kyselyn tavoitteena oli saada tietoa siitä kuinka paljon ja millaisia verkko-opintoja YAMK-opiskelijat ovat suorittaneet tai olisivat halunneet suorittaa osana tutkintoaan.

30.5.2018

Työelämäyhteistyöstä oppimisen ekosysteemeiksi

Ammattikorkeakoulun profiiliin korkeakoulukentässä liittyy työelämäläheisyys. Sillä viitataan opiskelun vahvaan integroitumiseen oppilaitoksen ulkopuoliseen työelämään. Työelämäläheisyys toteutuu usean eri ”väylän” kautta riippuen siitä kenen näkökulmasta asiaa tarkastellaan.

30.5.2018

Ammattikorkeakoulujen henkilöstön digipedagogisesta osaamisesta ja valmennuksesta – ITK2018

Yksi digikyvykkään koulutusorganisaation kriteereistä eurooppalaisessa viitekehyksessä (DigiComOrg) koskettaa henkilöstön digitaalista osaamista. Viitekehys kiinnittää huomiota sekä digitaalisesti osaavaan henkilöstöön että henkilöstön osaamisen arviointiin ja jatkuvaan kehittämiseen.

28.5.2018

Miten eri ammattikorkeakoulut voisivat profiloitua verkko-opetuksessa?

Kyselyllä selvitettiin mihin koulutusaloihin, -ohjelmiin tai teemoihin ammattikorkeakoulut haluaisivat tulevaisuudessa erikoistua verkko-opetuksessaan. Suosituin ala amk-tutkinnoissa oli sosiaali- ja terveysala ja yamk-tutkinnoissa liiketalouden alan.

9.5.2018

Hankkeisiin rakentuu työelämäläheisesti oppimisen ekosysteemin rihmastoa

Kartoitin Jyväskylän ammattikorkeakoulun hankkeiden toimintaa osana eAMKin työelämäläheisten oppimisen ekosysteemien havainnointia. Etsin esimerkkejä hankkeista, jotka ovat työelämälähtöisiä ja joiden tavoitteena on rakentaa ja toimia verkostona. Kolmen blogikirjoituksen sarjassa käsittelen hankkeiden työelämäympäristöjä eri näkökulmista. Tässä ensimmäisessä kuvaan työelämälähtöisten oppimisen ekosysteemien syntymisen juonteita.

24.4.2018

Työharjoittelua ohjaava opettaja ja oppimisen jatkuva dokumentointi

Seinäjoen Ammattikorkeakoulussa päätettiin syksyllä 2017 pilotoida kirjasto- ja tietopalvelun sekä IB-koulutusohjelmissa digitaalista ja ajantasaista työharjoitteluraportointia. Työharjoittelun rapotointiin soveltuvia digitaalisia palveluita löytyy markkinoilta useita. Seinäjoen ammattikorkeakoulussa päädyttiin testaamaan Workseed-sovellusta.

23.4.2018

Virstanpylväitä matkalla yhteiseen opintotarjontaan

Kun eAMK hanke on ollut toiminnassa vajaan vuoden, on aika katsoa taaksepäin ja koota tuloksia yhteen sekä pohtia myös tulevaa kehittämistä. eAMKin ensimmäiset toimintakuukaudet olivat kesälomien ja orientoitumisen aikaa – perustettiin viestintäkanavia, vakiinnutettiin hankkeen käytäntöjä sekä tarkennettiin toimintasuunnitelmia. Toden teolla työt starttasivat lukuvuoden 2017-2018 alussa ja loppuvuoden 2017 aikana saavutettiin tärkeitä virstanpylväitä.

7.3.2018

Ristiinopiskelu - kuva kertoo enemmän kuin sata sanaa

Ristiinopiskelulla tarkoitetaan opiskelijoille luotua mahdollisuutta opiskella ristiin yhteistyöverkoston korkeakoulujen tarjoamia opintoja. Ristiinopiskelupalvelun keskiössä ovat opiskelijat. Ristiinopiskelumuotoja on useita, esimerkiksi väljä malli, jossa sopimuksen piiriin kuuluvat opiskelijat voivat opiskella yksittäisiä opintojaksoa ja tai -kokonaisuuksia. Tiiviimmässä yhteistyössä opetus voi olla yhteistä tai opiskelija voi opiskella tutkinnon osia toisessa korkeakoulussa. Pisimmälle vietyä ristiinopiskelumallina voi olla jopa yhteinen tutkinto kahden korkeakoulun kesken.

Näytä lisää

Toimituskunta

Hannu Ikonen

Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Koulutuksen kehittämispäällikkö
+358 40 528 3762
hannu.ikonen (at) jamk.fi

Paula Tyrväinen

Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Projektipäällikkö
+358 40 530 9231
paula.tyrvainen (at) jamk.fi

Rika Nakamura

Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Projektikoordinaattori
+358 50 524 0725
rika.nakamura (at) jamk.fi

Eerikki Vainio

Arene
Asiantuntija
+358 40 060 6540
eerikki.vainio (at) arene.fi