Kirjoituksia, videoita ja podcasteja ammattikorkeakoulujen yhteistyöstä, yhteisestä digitaalisesta opintotarjonnasta ja oppimisen ekosysteemeistä sekä ammattikorkeakoulupedagogiikan digitalisoitumisesta.

PedaCast-podcastit kuunneltavissa myös SoundCloudissa ja Spotifyssa.

Hae uutisia

Hae

Selaa arkistoa

19.8.2020

Yksin ei ole kaksista – digipedagogiset asiantuntijaparit kehittämässä osaamistaan

Digipedagogisille asiantuntijoille tarjottiin eAMK-hankkeessa uudenlaista mahdollisuutta päivittää omaa ammatillista identiteettiään ja verkostoitua sekä saada vertaistukea muiden ammattikorkeakoulujen digipeda-asiantuntijoilta DigiCEM -ohjelmassa. Blogissa pureudutaan kokemuksiin tästä digitaalisesta ristiinmentoroinnista ja sen jatkokehittämismahdollisuuksista.

22.6.2020

AMK-opettajat kokevat siirtymisen etäopetukseen onnistuneen hyvin

Ammattikorkeakouluissa ollaan siirtymässä kesätauolle ja poikkeuksellinen kevät on takanapäin. Huolimatta siitä, että siirtyminen etäopetukseen tapahtui lähes yhdessä yössä, onnistuivat ammattikorkeakoulut tehtävässään pääosin hyvin. Blogi nostaa esiin ensimmäisiä tuloksia toukokuussa 2020 ammattikorkeakoulujen opetushenkilöstölle suunnatusta kyselystä liittyen etäopetukseen.

29.5.2020

3D-tulostuksen kolme erilaista naisulottuvuutta: Tiede, taide ja tekniikka

Teknilliset alat ovat perinteisesti olleet hyvin miesvaltaisia. Tämä selviää, kun tarkastellaan naisten osuutta teknillisiin yliopistoihin hakeneista. Esimerkiksi konetekniikassa naisten aloitusprosentti on alle 5%. Sama ilmiö nähdään myös Jyväskylän ammattikorkeakoulussa. Miesvaltaiselta tekniikan alalta löytyy myös huippuosaajanaisia. Blogissa esittelemme kolme 3D-tulostuksen naisulottuvuutta tieteen, taiteen ja tekniikan aloilta.

25.5.2020

Etäopiskelijoilla on oikeus laadukkaaseen ohjaukseen

Digitaalinen ohjaus on noussut erittäin ajankohtaiseksi aiheeksi korona viruksen aiheuttamassa poikkeustilanteessa. Onnistunut etäopetukseen siirtyminen ammattikorkeakouluissa edellyttää, että helposti saavutettavaa ja laadukasta ohjausta on tarjolla kaikille. Tämä tarkoittaa paitsi verkkovälitteisesti tapahtuvaa ihmisten välistä ohjausta myös itseohjautuvien materiaalien, testien ja automatisoitujen palautteiden kuten ’bottien’ hyödyntämistä osana ohjausta. Nyt jos koskaan on erinomainen hetki pysähtyä arvioimaan omaa digiohjausosaamista ja tutustua samalla kansallisiin digiohjauksen laatukriteereihin.

15.5.2020

Anna sisällön kantaa!

Mikä vipuvarsi auttoi verkkountuvikkoja verkkototeutuksen suunnittelussa? Mikä kantoi suunnitteluprosessissa? Miten untuvikkojen pyrkimykset näkyivät itse toteutuksessa? Ja mitä sanoivat opiskelijat?

13.5.2020

Läsnäoloa, luottamusta ja dialogia digisti – Digitaalinen Learning Cafe eMentorointikoulutuksessa

Mitä asioita ammattikorkeakouluopiskelijat nostivat esille digitaalisesta läsnäolosta, luottamuksesta ja dialogista? Miten Learning Cafe toteutettiin digitaalisesti kahden ammattikorkeakoulun yhteisessä eMentorointikoulutuksessa? Tässä kirjoituksessa vedämme yhteen teematyöskentelyn tuloksia ja kuvaamme virtuaalisen Learning Cafen toimintamallia.

24.4.2020

eAMK-verkkototeutusten laatukriteerit vertaispalautekeskusteluissa

Humakin digitiimissä päätettiin hyödyntää eAMK-hankkeessa tuotettuja verkkototeutusten laatukriteereitä systemaattisesti. Omatoimisen hyödyntämisen ja itsearvioinnin rinnalle luotiin vertaisarvioinnin ja -palautteen rakenne ja malli, jolla pystytään kattavasti arvioimaan laadun toteutumista. Artikkelissa avataan työn etenemistä ja ensimmäisiä kokemuksia.

23.4.2020

Nonstop ei stoppaa kesäksikään

Opiskelu monimuotoistuu ja opiskelijat tarvitsevat yhä enemmän joustoa opintoihin. Yksi tapa tarjota joustoa ovat verkossa tarjolla olevat nonstop-opintojaksot.

20.4.2020

Digipeda-menetelmäkorteista ideoita verkko-opetuksen arkeen?

Viriteltäessä yhteistyötä eAMK ja FITech hankkeiden välillä syksyllä 2019 syntyi idea digipeda-menetelmäkorteista. Taustalla on ajatus oppimisen muotoilusta (learning design), jossa suunnitellaan ja rakennetaan erilaisten mallien ja työkalujen avulla pedagogisesti tarkoituksenmukaisia oppimisprosesseja. Korttitalkoot tuottivat luonnoksia digipeda-menetelmäkorteista ja samalla idean, miten jakaa hyviä käytänteitä opettajien valmennuksessa.

Näytä lisää

Toimituskunta

Hannu Ikonen

Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Koulutuksen kehittämispäällikkö
+358 40 528 3762
hannu.ikonen (at) jamk.fi

Paula Tyrväinen

Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Projektipäällikkö
+358 40 530 9231
paula.tyrvainen (at) jamk.fi

Rika Nakamura

Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Projektikoordinaattori
+358 50 524 0725
rika.nakamura (at) jamk.fi

Samuli Maxenius

Arene
Asiantuntija
+358 40 650 1006
samuli.maxenius (at) arene.fi