Kirjoituksia ammattikorkeakoulujen yhteistyöstä, yhteisestä digitaalisesta opintotarjonnasta ja oppimisen ekosysteemeistä sekä ammattikorkeakoulupedagogiikan digitalisoitumisesta.

Hae uutisia

Hae

Selaa arkistoa

20.6.2019

Rästit kasaan -vertaisryhmäohjausta verkossa: ”Tää verkkoryhmä oli yllättävän toimiva”

Toisen ihmisen aito kohtaaminen voi onnistua erinomaisesti myös verkossa. Mutta miten edistää jo verkkoryhmän suunnitteluvaiheessa innostavan, luottamuksellisen ja läsnäolevan ilmapiirin rakentamista? Se koostuu monista osatekijöistä, joista useat täytyy huomioida ja valmistella jo ennen ryhmän toimintaa. Hanna Ylönen kirjoittaa blogikirjoituksessaan, kuinka Rästit kasaan –vertaisryhmäohjaus toteutettiin verkossa.

31.5.2019

eOpintopalvelut – tieto- ja neuvontapalvelut verkossa

Ammattikorkeakoulut ovat rakentaneet laajan yhteisen verkko-opintotarjonnan CampusOnline.fi -portaaliin, jossa opiskelijat voivat valita opintoja maksuttomasti ja sisällyttää ne tutkintoonsa. eOpintopalvelut konseptityö lähti liikkeelle eAMKin Teemassa 1 tehdystä eOpintopalvelut -määrittelydokumentista, jonka tavoitteena oli tukea ristiinopiskelijan opintopolkua. Ajatusta laajennettiin siten, että eOpintopalvelut palvelee kaikkia korkeakoulun opiskelijoita.

15.5.2019

Joukkoistamalla sisältöä verkko-opetukseen

Joukkoistamisen keinoin voidaan lisätä vuorovaikutusta ja tuottaa sisältöä opintojaksolle. Joukkoistaminen sopii hyvin verkko-opetukseen, koska verkko mahdollistaa erilaisten digityövälineiden, pilvipalvelujen ja viestintäkanavien hyödyntämisen.

9.5.2019

Kokemus yhteistoteutuksesta CampusOnlinessa: työelämä saa toivomaansa osaamista, taustalla kuljettiin monta mutkaa

CampusOnline-portaali on tarjonnut ammattikorkeakouluille oivan väylän vastata nopeasti valtakunnallisesti työelämässä olevaan osaamistarpeeseen. Siitä on varmaan monta hyvää esimerkkiä. Kerron tässä yhden. Kaikki ei kuitenkaan käynyt aivan mutkattomasti, sillä kyseessä on opintojakson yhteistoteutus.

6.5.2019

Opiskelijapalaute CampusOnline-opintojaksoista syksyltä 2018

Syksyllä 2018 pilotoitiin CampusOnline-portaali, jossa ammattikorkeakoulut saivat tarjota verkko-opetusta kaikille ammattikorkeakouluopiskelijoille. Lukukauden lopuksi opiskelijoilta kysyttiin, mitä mieltä he olivat CampusOnline-portaalista ja opintojaksoista, joille he olivat osallistuneet.

2.5.2019

Joukkoistettu tulevaisuustyöskentely OPSin osaamisiin

Jyväskylän ammattikorkeakoulussa (JAMK) tehtiin eAMK-hankkeen pilottina joukkoistettu työelämän, alumnien ja opiskelijoiden tulevaisuustyöskentely, jonka tuloksia hyödynnettiin JAMKin opetussuunnitelmatyössä.

8.4.2019

Digistarttikokeilut ammattikorkeakouluissa - miten sujuivat?

Ammattikorkeakouluopinnoissa oppiminen siirtyy yhä enemmän verkkoon ja opiskelua varten täytyy ottaa haltuun iso joukko sähköisiä järjestelmiä. Opiskelijoiden tueksi Online-starttipaketti -työryhmä on luonut digistarttipaketteja ammattikorkeakouluun. Videotallenne on ITK-päiviltä Hämeenlinnasta, 2019.

8.4.2019

Palautekysely CampusOnline-opettajille

Lähes 85 prosenttia opettajista suosittelisi kollegoilleen opintojaksojen tarjoamista CampusOnlinessa. Monelle opetuksen siirtäminen kokonaan verkkoon tarjoaa jo itsessään positiivisen haasteen kehittää omaa pedagogista osaamistaan. Lisäksi opettajat kokevat, että eri ammattikorkeakoulujen opiskelijoista koostuva opiskelijajoukko on usein aidosti kiinnostunut opintojakson sisällöistä.

26.3.2019

Digistartti lisää opiskelijan digikyvykkyyttä

Savonia-ammattikorkeakoulussa toteutettiin digikyvykkyyskysely ensimmäisen vuoden opiskelijoille vuosina 2017 ja 2018. Kyselyjen välissä Savonia otti käyttöönsä oman digistarttipaketin, DigiAvaimen. Tarkoituksena oli selvittää, oliko DigiAvaimen käyttöön otolla vaikutusta opiskelijoiden digiosaamiseen. Vastausten mukaan opiskelijat arvioivat osaamisensa vuonna 2018 paremmaksi kuin 2017.

19.3.2019

Opettajien näkökulmia ristiinopiskelusta

Miltä yhteinen verkko-opintotarjonta ja ristiinopiskelu näyttävät opettajien näkökulmasta? Anitta Kääriäinen JAMK:sta haastatteli yhdeksää opettajaa neljästä eri ammattikorkeakoulusta, jotka ovat opettaneet CampusOnline-tarjonnan opintojaksoilla. Kirjoituksen lopussa kootusti opettajien vinkit CampusOnlinen verkko-opintojaksoille.

Näytä lisää

Toimituskunta

Hannu Ikonen

Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Koulutuksen kehittämispäällikkö
+358 40 528 3762
hannu.ikonen (at) jamk.fi

Paula Tyrväinen

Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Projektipäällikkö
+358 40 530 9231
paula.tyrvainen (at) jamk.fi

Helmi Yli-Knuuttila

Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Projektikoordinaattori
+358 40 526 1646
helmi.yli-knuuttila (at) jamk.fi

Rika Nakamura

Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Projektikoordinaattori
+358 50 524 0725
rika.nakamura (at) jamk.fi

Samuli Maxenius

Arene
Asiantuntija
+358 40 650 1006
samuli.maxenius (at) arene.fi