Kirjoituksia, videoita ja podcasteja ammattikorkeakoulujen yhteistyöstä, yhteisestä digitaalisesta opintotarjonnasta ja oppimisen ekosysteemeistä sekä ammattikorkeakoulupedagogiikan digitalisoitumisesta.

PedaCast-podcastit kuunneltavissa myös SoundCloudissa ja Spotifyssa.

Hae uutisia

Hae

Selaa arkistoa

21.5.2021

Siitähän tuli mainio mikrokurssi!

Jatkuva oppiminen lisääntyy ja ammattikorkeakouluihin tulee yhä enemmän taustaltaan, opiskelutaidoiltaan ja digiosaamiseltaan erilaisia opiskelijoita. VeTy on COL-hankkeessa rakennettu mikrokurssi, joka auttaa opettajia ottamaan huomioimaan jatkuvan oppimisen opiskelijat verkkototeutuksillaan.

5.5.2021

Jatkuvaa oppimista mahdollistamassa

Mitä kasvavat ja monimuotoiset jatkuvan oppimisen opiskelijaryhmät tarkoittavat toimintatapojen, prosessien ja oppimisen muotoilun näkökulmasta? Miten vastaamme muuttuvaan tilanteeseen joustavasti, ennakoivasti ja myös itse jatkuvasti oppien?

13.4.2021

Nämä 3 asiaa jatkuva oppiminen muuttaa ammattikorkeakouluissa

Ammattikorkeakouluissa suoritettiin vuonna 2020 yhteensä 467 275 avoimen amk:n opintopistettä. Se on yhtä paljon pisteitä kuin noin 2 000 amk-tutkinnossa. Vuodesta 2019 kasvua oli 57 % ja vuoden 2018 määriin verrattuna opintopisteitä kertyi kaksinkertainen määrä. Jatkuvan oppimisen jyrkkä kasvu ammattikorkeakouluissa on lukujen perusteella täyttä totta. Ovatko ammattikorkeakoulujen prosessit, ohjeet, järjestelmät ja pedagogiikka pysyneet perässä jatkuvan oppimisen volyymien nopeassa kasvussa? Itse ainakin olen havahtunut huomaamaan ajattelun olevan edelleen kovin tutkinto-ohjelmakeskeistä.

12.3.2021

”Toimiva ja helppo väylä aloittaa opiskelut” - CampusOnline palvelee työelämää

Ammattiliitto Pron ja Tehyn jäsenistölle tarjottiin syksyllä 2020 mahdollisuus opiskella CampusOnlinen verkko-opintoja. Opintojen sisällöistä suosituimmiksi osoittautuivat työelämän digitaidot, Lean-ajattelu sekä palliatiivinen hoito. Palaute opinnoista oli erittäin positiivista ja erityisesti kiiteltiin toteutusten ja materiaalien monipuolisuutta. Joustavien toteutusten ansiosta opiskelu kokopäiväisen työn ohessa koettiin helpoksi. Kokeilua päätettiin jatkaa ja seuraavalla kierroksella mukana ovat myös Insinööriliitto ja JHL.

19.1.2021

"Ilman tyttärieni apua en olisi selvinnyt alusta..."

Ammattikorkeakouluissa on yhä enemmän osaamistaan täydentäviä opiskelijoita, jotka eivät suorita tutkintoa vaan opiskelevat lyhyemmissä koulutuksissa tai vain yksittäisillä opintojaksoilla. Myös he joutuvat ottamaan haltuun opiskelussa tarvittavia sähköisiä järjestelmiä sekä perehtymään verkko-opiskeluun. Miten se sujuu ja millaista digiosaamiseen liittyvää tukea lyhyempiin koulutuksiin osallistuvat toivovat?

17.12.2020

Muuttiko eAMK ammattikorkeakoulujen toimintaa?

Ammattikorkeakoulut lähtivät vuonna 2016 ottamaan yhteistä digiloikkaa ja käynnistivät eAMK-hankkeen suunnittelun. Hanke päättyi huhtikuussa 2020 ja nyt voimme alkaa tarkastella, mitä vaikutuksia hankkeella on ollut. Mitkä hankkeen päätulokset ovat, kuinka laajasti ne on otettu ammattikorkeakouluissa käyttöön ja kuinka suurta opiskelijajoukkoa ne koskettavat?

3.11.2020

Boostia harvinaisten kielten verkko-opetukseen eAMK-laatukriteereillä

Harvinaisten kielten verkkotarjonnalle on korkeakouluissa kysyntää. KiVAKO-hankkeessa luotuja kielten verkkototeutuksia vertaisarvioidaan systemaattisesti eAMK-hankkeessa tehtyjen laatukriteerien avulla.

19.8.2020

Yksin ei ole kaksista – digipedagogiset asiantuntijaparit kehittämässä osaamistaan

Digipedagogisille asiantuntijoille tarjottiin eAMK-hankkeessa uudenlaista mahdollisuutta päivittää omaa ammatillista identiteettiään ja verkostoitua sekä saada vertaistukea muiden ammattikorkeakoulujen digipeda-asiantuntijoilta DigiCEM -ohjelmassa. Blogissa pureudutaan kokemuksiin tästä digitaalisesta ristiinmentoroinnista ja sen jatkokehittämismahdollisuuksista.

22.6.2020

AMK-opettajat kokevat siirtymisen etäopetukseen onnistuneen hyvin

Ammattikorkeakouluissa ollaan siirtymässä kesätauolle ja poikkeuksellinen kevät on takanapäin. Huolimatta siitä, että siirtyminen etäopetukseen tapahtui lähes yhdessä yössä, onnistuivat ammattikorkeakoulut tehtävässään pääosin hyvin. Blogi nostaa esiin ensimmäisiä tuloksia toukokuussa 2020 ammattikorkeakoulujen opetushenkilöstölle suunnatusta kyselystä liittyen etäopetukseen.

29.5.2020

3D-tulostuksen kolme erilaista naisulottuvuutta: Tiede, taide ja tekniikka

Teknilliset alat ovat perinteisesti olleet hyvin miesvaltaisia. Tämä selviää, kun tarkastellaan naisten osuutta teknillisiin yliopistoihin hakeneista. Esimerkiksi konetekniikassa naisten aloitusprosentti on alle 5%. Sama ilmiö nähdään myös Jyväskylän ammattikorkeakoulussa. Miesvaltaiselta tekniikan alalta löytyy myös huippuosaajanaisia. Blogissa esittelemme kolme 3D-tulostuksen naisulottuvuutta tieteen, taiteen ja tekniikan aloilta.

Näytä lisää

Toimituskunta

Hannu Ikonen

Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Koulutuksen kehittämispäällikkö
+358 40 528 3762
hannu.ikonen (at) jamk.fi

Paula Tyrväinen

Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Projektipäällikkö
+358 40 530 9231
paula.tyrvainen (at) jamk.fi

Rika Nakamura

Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Projektikoordinaattori
+358 50 524 0725
rika.nakamura (at) jamk.fi

Samuli Maxenius

Arene
Asiantuntija
+358 40 650 1006
samuli.maxenius (at) arene.fi