Kirjoituksia ammattikorkeakoulujen yhteistyöstä, yhteisestä digitaalisesta opintotarjonnasta ja oppimisen ekosysteemeistä sekä ammattikorkeakoulupedagogiikan digitalisoitumisesta.

Hae uutisia

Hae

Selaa arkistoa

14.11.2018

#eAMKmaailmalla: verkkototeutusten laatu ja opiskelijoiden sitoutuminen puhututtivat OOFHEC2018 –konferenssissa

Lokakuussa EADTU –verkosto kutsui verkkopedagogiikasta kiinnostuneet ihmiset koolle Aarhusin yliopistoon OOFHEC2018 –konferenssiin, jossa myös eAMK oli mukana. Tapahtuma herätti pohtimaan verkkototeutusten moninaistumista ja lisääntymistä erityisesti opintojaksojen laadun näkökulmasta. Voisiko opintojaksojen laatuun panostaminen olla avain opiskelijoiden sitoutumiseen verkko-opintojaksoille?

5.11.2018

eAMK-projekti kehittää valtakunnallista verkko-opetuksen asiantuntijaverkostoa

Usein projektin päättyessä myös kaikki yhteinen tekeminen hiipuu. eAMK-projektissa ollaankin pohdittu, kuinka laajaa valtakunnallista verkko-opetuksen asiantuntijayhteistyötä voisi jatkaa projektin päättymisenkin jälkeen. Tätä edistääkseen on määritelty yhteistyön tarpeet ja havainnoitu piirteitä, jotka kannattavat yhteisöä projektin loputtua.

1.11.2018

Pikaspurtti eAMK-hankkeen #digisanaston ja Humakin käsitteiden yhtäläisyyksiin sekä eroavuuksiin

Usein korkeakoulujen välillä on eroavaisuuksia termien käytössä, ja samoista asioista puhutaan eri termein. Tämä saattaa aiheuttaa hämmennystä ja välillä jopa sekaannuksia, kun käytetty kieli ei ole yhteistä. Erityisesti eAMK:n kaltaisissa verkostohankkeissa on tärkeää kiinnittää huomiota käytettyihin termeihin. Tässä blogitekstissä tarkastellaankin pikaspurttina eri termien merkitystä ja eroavaisuuksia eAMK-hankkeessa ja Humanistisessa ammattikorkeakoulussa Humakissa.

25.10.2018

Sairaanhoitajaohjaajien digitaalinen palautteen antaminen

Seinäjoen ammattikorkeakoulun sairaanhoitajakoulutuksessa aloitettiin syksyn 2017 ja kevään 2018 aikana Workseed-raportointialustan pilotointi osana opiskelijoiden harjoittelua. Aikaisemmin käytössä ollut kirjallinen oppimissopimus siirrettiin Workseed-alustalle. Raportointialustalle opiskelijat kirjaavat omat harjoittelua koskevat tavoitteensa ja tekevät itsearviointinsa. Lue sairaanhoitajaohjaajien kokemuksia Workseedin toimivuudesta.

23.10.2018

Opettajan osaaminen digitaalisissa ekosysteemeissä: eAMKn ristiinpölytys työpajan tuloksia toukokuulta

Millaista osaamista digiajan työelämäläheisissä oppimisen ekosysteemeissä toimiminen opettajalta vaatii? Sitä pohdittiin eAMK-hankkeen työpajassa toukokuussa 2018 Kuopiossa. Tässä blogikirjoituksessa avataan työpajaan osallistuneiden keskusteluja ja pohdintoja siitä, mitä heidän mielestään digitaalinen ekosysteemiosaaminen on.

18.10.2018

eAMK-laatukriteerit verkkototeutusten kehittämisen työkaluna

Valtakunnallisessa eAMK -hankkeessa luotiin verkkototeutusten laatukriteerit, jotta voitaisiin taata mahdollisimman tasalaatuinen verkko-opintotarjonta. Laatukriteeristö on saanut hyvän vastaanoton, ja se on otettu laajasti käyttöön myös eAMK-hankeen ulkopuolella korkeakouluissa ja muissa oppilaitoksissa. Lue tekstistä, miten laatukriteerit koottiin ja millaisia käyttötapoja niille on ollut.

5.10.2018

Ensimmäisiä kokemuksia digiohjauksen sovelluskokeiluista

Tänä syksynä Humakin kulttuurituotannon koulutuksen monimuotototeutuksessa aloitti 45 uutta opiskelijaa, jotka suorittavat tutkintonsa kokonaan verkossa. Monissa muissakin ammattikorkeakouluissa on viety kokonaisia tutkintoja verkkoon. Tämä luo uusia haasteita verkko-ohjaukseen ja -valmennukseen niin lehtoreille kuin opiskelijoillekin. Mutta kuinka Humakissa on varauduttu tähän?

3.10.2018

DigiAvain jää käyttöön osana SavoniaStart-kokonaisuutta

Elokuussa 2018 Savoniassa elettiin pilotointitunnelmissa, kun DigiAvain-Moodle-kurssi otettiin käyttöön (Digipölytys 22.8.). Kyseessä on Savonian sähköisiin järjestelmiin perehdyttävä itseopiskeluaineisto, jonka tavoitteena on vähentää opintojen alun infoähkyä ja uusien ohjelmien käyttöönottoon liittyvää häslinkiä. Lue blogitekstistä, millaisen vastaanoton DigiAvain sai opiskelijoiden keskuudessa.

21.9.2018

#eAMKmaailmalla: CampusOnline.fi tutuksi kansainvälisesti - Budapest EAIR Forum

#eAMKmaailmalla -sarjan ensimmäisessä tekstissä mennään Budapestissä (26.-29.8.2018) järjestettyyn 40. EAIR (European Association of Institutional Research) Forumiin. EAIR antoi loistavan tilaisuuden esitellä eAMK-hankkeessa aikaansaadun kaikkien Suomen ammattikorkeakoulujen ympärivuotisen CampusOnline.fi –portaalin kansainväliselle yleisölle.

21.9.2018

Green Care -koulutusta verkostomaisesti verkossa

Valtakunnallisesti yhtenäistä Green Care -korkeakoulutusta on kehitetty seitsemän korkeakoulun yhteistyönä kolmen vuoden ajan. Tuloksena on verkkopainotteinen opintokokonaisuus, joka sisältää myös muutamia lähiopetuspäiviä. Tämän opintokokonaisuuden kehittämisessä hyödynnettiin mm. eAMK-hankkeessa tuotettuja laatukriteereitä.

Näytä lisää

Toimituskunta

Hannu Ikonen

Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Koulutuksen kehittämispäällikkö
+358 40 528 3762
hannu.ikonen (at) jamk.fi

Paula Tyrväinen

Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Projektipäällikkö
+358 40 530 9231
paula.tyrvainen (at) jamk.fi

Helmi Yli-Knuuttila

Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Projektikoordinaattori
+358 50 524 0725
helmi.yli-knuuttila (at) jamk.fi

Eerikki Vainio

Arene
Asiantuntija
+358 40 060 6540
eerikki.vainio (at) arene.fi