Mikä on verkkotutkinto?

Verkkotutkintonimikkeellä viitataan tutkintoon, joka suoritetaan verkossa. Verkkotutkinto voi sisältää reaaliaikaisia verkkotapaamisia, itsenäistä tai ryhmissä tapahtuvaa vuorovaikutteista verkkotyöskentelyä ja ohjattua opiskelua. Osa verkkotapaamisista voi olla aikaan sidottuja, muuten opiskelu on ajasta riippumatonta. Osa opiskelusta ja oppimisen ohjauksesta voi tapahtua sovituilla verkkoalustoilla, muuten opiskelu on paikasta riippumatonta.

Lue lisää

Yllä työryhmän suositukset verkko- ja monimuototutkintojen määrittelyyn niissä toteutuvan verkko-opiskelun perusteella. Klikkaa kuva suuremmaksi.

Verkkotutkintojen suunnittelu ja toteutus - webinaarisarja

Verkkotutkintojen suunnittelu ja toteutus-webinaarisarjassa jaetaan monipuolisesti esimerkkejä verkkotutkintojen suunnitteluun ja toteutukseen. Jokaisessa webinaarissa mukana myös opiskelijaedustaja– tiesitkö sinä, miten opiskelijat kokevat verkkotutkinnoissa opiskelun?

Verkkotutkintojen hyvät käytänteet

Verkkotutkintojen suunnittelu vaatii monen eri näkökulman huomioimista, mm. aikataulutus, oppimisen ohjaus, opintojaksojen suunnittelu, ja tekniset ratkaisut. Verkkotutkinnot-työryhmä on koonnut hyviä käytänteitä ja kokemuksia eri ammattikorkeakouluista liittyen verkkotutkintojen käytännön toteutukseen.

Katso webinaaritallenne

Verkkotutkintojen suunnittelu ja rakentaminen

Tässä webinaarissa käsitellään verkkotutkinnon käsitettä sekä verkko-oppimisen tarpeita ja lähtökohtia. Lisäksi jaetaan suunnitteluun hyviä käytänteitä, mm. yhteissuunnittelu, aikataulutus ja yhteisöllisyys

Puhujat:

 • Marjo Joshi, lehtori IB Online, verkko-opetus ja verkkotutkintojen koordinointi, Turun AMK
 • Anna-Liisa Immonen, Liiketalouden verkko-opinnot koulutusvastaava, XAMK
 • Anna Raappana, opiskelijaedustaja, Tietojenkäsittely, Haaga-Helia
 • Ulla Taponen, opiskelijaedustaja, Tietojenkäsittely, Haaga-Helia

Katso webinaaritallenne

Verkkotutkinnon opintokokonaisuuksien hyvät käytänteet

Tässä webinaarissa jaetaan esimerkkejä opintokokonaisuuksien erilaisista toteutustavoista, kuten ryhmä- ja yksilötyöskentelystä verkkotutkinnoissa. 
Lisäksi pohditaan opettajan läsnäolon ja vuorovaikutuksen merkitystä.  
 
Puhujat:
 • Leena Mäkinen, HAMK
 • Outi Valkki, Haaga-Helia
 • Sini Hervanto, opiskelijaedustaja Turun AMK
 • Eric Virolainen, opiskelijaedustaja Turun AMK 

Katso webinaaritallenne

Ohjaus verkkotutkintojen opinnoissa

Tässä webinaarissa tarkastellaan verkkotutkinto-opiskelijan ohjausta eri näkökulmista. Aiheena ohjaus mm. HOPSauksessa ja opinnäytetyössä. Lisäksi pohditaan ohjauksen merkitystä oppimisen itsesäätelyn tukemisessa. 
 
Puhujat:
 • Pirjo Könni, Lapin AMK
 • Kati Mäenpää, OAMK
 • Anna-Maija Hunter, XAMK 

Katso webinaaritallenne

Ohjauksen merkitys itsesäätelyn tukemisessa

Kati Mäenpää, OAMK

Verkkotutkintojen tekniset ratkaisut

Tässä webinaarissa pohditaan verkkotutkinnoissa toteutettuja ratkaisuja opetusteknologian ja tilojen käyttöön. Lisäksi esitellään digipedagogisten tukipalveluiden toteutustapoja. 
 
Puhujat:
 • Tanja Rautiainen, Lapin AMK
 • Mirva Pilli-Sihvola, XAMK
 • Jenny Mustonen, opiskelijaedustaja HAMK

Katso webinaaritallenne

Vertaistukea verkkoon? Verkkotutkinto-opiskelijoiden vinkit uusille opiskelijoille

Webinaarissa jaetaan verkkotutkinto-opiskelijoiden vinkkejä verkkotutkinto-opiskeluun. Miten organisoida verkossa opiskelua, työskentelyä ja vuorovaikutusta. Teemoina on mm. aikataulutus, itseohjautuvuus, ryhmätyöskentely ja motivaatio.

Puhujat:

 • Leena Mäkinen, HAMK 
 • Kirsi Hattukangas, opiskelijaedustaja, Lapin AMK
 • Aila Viippola, opiskelijaedustaja, Lapin AMK
 • Kati Mäenpää, OAMK
 • Outi Valkki, Haaga-Helia
 • Marjo Joshi, Turku AMK
 • Mirva Pilli-Sihvola, XAMK
 • Pirjo Könni, Lapin AMK
 • Tanja Rautiainen, Lapin AMK

Katso webinaaritallenne

Verkkotutkinto-opiskelijan hyvinvointi

Haluatko tietää, miten tukea verkko-opiskelijan etenemistä opinnoissa ja mielekästä opiskelukokemusta? Webinaarissa jaettiin vinkkejä henkilöstölle verkkotutkinto-opiskelijoiden hyvinvoinnin tukemiseen.

Puhujat:

 • Mirva Pilli-Sihvola, XAMK
 • Tanja Rautiainen, Lapin AMK
 • Marjo Joshi, Turku AMK
 • Opiskelijajedustajana Annika Englund, Turun AMK

Katso webinaaritallenne

Verkkotutkintojen visioita ja tulevaisuuden mahdollisuuksia

Esitys YAMK-verkostoitumispäivässä 26.3.2020. Puhujana Marjo Joshi, Turun ammattikorkeakoulu.

Katso tallenne

Esitysmateriaali SlideSharessa