Miksi sovelluskokeiluja tehtiin?

Ohjauksen merkitys opetuksessa lisääntyy edelleen. Pedagogiikka nojautuu digitalisaatioon yhä vahvemmin, analytiikka pyrkii löytämään heikkoja signaaleja mahdollisista ongelmakohdista ja opiskelun sekä vapaa-ajan raja hämärtyy hiljalleen esimerkiksi projektiopintojen myötä. Opiskelija on enemmän vastuussa opinnoistaan kontaktiopetuksen vähentyessä.

Ohjauksen digisovellukset pyrkivät avaamaan dialogia ohjaajan ja ohjattavan välillä. Niitä käytetään esimerkiksi puhtaasti viestimiseen ohjaajan ja opiskelijan tai opiskelijaryhmän välillä, mutta niillä voidaan suunnitella, sopia ja seurata tavoitteita tai vaikkapa visualisoida erilaisia ohjauksen rakenteita. Käyttökohteita on lähes rajattomasti.

Sovelluskokeilujen kantavana ajatuksena oli, että kokeiluun lähdettäisiin ohjaus edellä ts. löydettäisiin ohjaukseen ja ohjattavalle soveltuva työväline, eikä yritettäisi käyttää puoliväkisin sovellusta tiettyyn ohjaukseen.

Sovelluskokeilun toteutuksesta ja tuloksista

Sovelluskokeiluihin pystyi osallistumaan kuka vain ohjaustyötä tekevä joko eAMK-hankkeesta tai sen ulkopuolelta. Kokemuksien jakamista varten luotiin kysely opettajille/ohjaajille. Myös opiskelijoille oli oma kyselynsä. Kokemusten keräämisestä tiedotettiin useita kanavia pitkin, mm. Arenen kautta jokaiseen ammattikorkeakouluun.

Sovelluskokeilun kestolle ei ollut kriteerejä, sen pystyi tehdä joko yksittäisessä ohjaustuokiossa, kokonaisen opintojakson aikana tai vaikka opintojakson osana. Koska kokeilussa haettiin erilaisiin ohjaustarpeisiin soveltuvia ohjausvälineitä, vastaajan oli mahdollista tehdä useampikin sovelluskokeilu. Tästä syystä kyselyyn pystyi vastaamaan useammankin kerran aina yksittäisen sovelluksen tai ohjaustilanteen näkökulmasta. Kyselyihin liittyen pidettiin myös kaksi kyselytuntia Zoomin välityksellä, joihin sai tulla kysymään neuvoa ja vinkkejä.

Kyselyssä esiin tulleita kokemuksia esiteltiin webinaarissa 25.4. Digisovellukset erilaisissa ohjaustilanteissa. Vastauksista valmistuu syksyllä raportti, joka jaetaan kaikkien ammattikorkeakoulujen käyttöön eAMK-hankkeen kautta. Kokeilujen innoittamana työryhmä on tehnyt keväällä myös kolme podcastia, jotka julkaistaan syksyllä 2019.

Työryhmän jäsenet

Karelia-AMK   

Turku AMK

Sanna Kukkasniemi

Joni Ranta

Milla Järvipetäjä

 Esimerkkejä kokeiluun soveltuvista sovelluksista

Sovellus

Linkki

Kuvaus

Blackboard Collaborate
Collaborate SAS erillinen itsellinen webinaari-valmennusympäristö

http://www.blackboard.com/online-collaborative-learning/blackboard-collaborate.html

Videoneuvottelutyökalu. Valmennus, ohjaus ja verkko-oppiminen reaaliaikaisesti

Doodle

https://doodle.com/fi/

tapaamisaikojen sopimiseen
käytetään epävirallisesti

Drive.google

https://drive.google.com

yhteiseen kirjoittamiseen ja tuottamiseen tarkoitettu sovellutus

eLomake

 

sähköinen lomakeohjelmisto

Etherpad-muistio

http://etherpad.org/

Yhteiseen kirjoittamiseen tarkoitettu sovellutus (max 32 kirjoittajaa)

FaceBook

https://www.facebook.com

yhteisöllinen some-kanava

Flipgrid

https://flipgrid.com/

Video for student engagement

Foreammatti

https://www.foreammatti.fi/

ForeAmmatti-palvelu kertoo ammateittain ja alueittain 200 ammatin työmarkkinatiedot

Funettiimi (=Adobe Connect)

https://wiki.eduuni.fi/display/funettiimi/Adobe+Connect

Verkkotapaamisiin tarkoitettu, videota ja ääntä välittävä sovellus

Google forms

https://docs.google.com/forms

sähköinen kyselyohjelmisto

Innoduel

https://www.innoduel.com/fi

Parviälyyn perustuva ja sosiaalistava sähköinen kyselyohjelma

Lyyti

https://www.lyyti.com/fi/

sähköinen ilmoittautumis- ja kyselyjärjestelmä

Moniviestin

https://moniviestin.jyu.fi/

videoiden jakamiseen ja säilytykseen (6 kk)

Moodlerooms

https://fi.moodlerooms.com/

Oppimisympäristö

Ninchat

https://ninchat.com/

Pilvipohjainen chat-palvelu

OneNote

https://www.onenote.com

muistiinpanosovellus, johon voi integroida tiedostoja, linkkejä, checklistoja, videota ja ääntä

Optima

https://optima.discendum.com/

Verkko-oppimisympäristö, mahdollistaa yhteistoiminnan ja viestinnän sekä materiaalien valmistelun laajasti

Padlet

https://padlet.com/

Visuaalinen alusta yhteistyöskentelyyn. Kukin osallistuja voi ladata yhden tai useamman

Planner

https://tasks.office.com

Suunnittelutyökalu, johon voi lisätä aikataulutuksia, tehtäviä, liitteitä

Puhelin 

 

kahdenkeskiset valmennuskeskustelut

Skype 

https://www.skype.com/fi/

kahdenkeskiset valmennuskeskustelut + pienryhmätapaamiset

Skype for business

https://www.skype.com/en/business/

Verkkotapaamisiin tarkoitettu, videota ja ääntä välittävä sovellus

Slack

https://slack.com/

Tiimityöskentelyalusta

Toiveita ja ajatuksia

Alla työryhmälle esitettyjä toiveita ja pohdittavia ajatuksia kokeiltavista sovelluksista

  • Urasuunnittelun tukemiseen työkaluja? Mitä muita kuin portfolio? PLE työkalut? Pelit? Onko jotain valmiina? vrt. viva-tamk.fi  Uraohjauksen digityövälineet, digikartta?
  • Voisiko olla tapa koostaa tai hakea useitä välineitä yhdelle alustalle?
  • Perustyökalut laajasti käyttöön
  • Opettajatuutorit käyttäisivät jo olemassa olevia välineitä laajemmin
  • AMK tukemat järjestelmät vs. kokeilut?
  • Pudokkaat, tehtävät roikkuu - mitä tehdään kun sähköposti ei riitä?
Opas ohjaukseen Opas ohjaukseen sekä tieto- ja neuvontatyöhön verkossa Tutustu oppaaseen