Miksi sovelluskokeiluja tehtiin?

Ohjauksen merkitys opetuksessa lisääntyy edelleen. Pedagogiikka nojautuu digitalisaatioon yhä vahvemmin, analytiikka pyrkii löytämään heikkoja signaaleja mahdollisista ongelmakohdista ja opiskelun sekä vapaa-ajan raja hämärtyy hiljalleen esimerkiksi projektiopintojen myötä. Opiskelija on enemmän vastuussa opinnoistaan kontaktiopetuksen vähentyessä.

Ohjauksen digisovellukset pyrkivät avaamaan dialogia ohjaajan ja ohjattavan välillä. Niitä käytetään esimerkiksi puhtaasti viestimiseen ohjaajan ja opiskelijan tai opiskelijaryhmän välillä, mutta niillä voidaan suunnitella, sopia ja seurata tavoitteita tai vaikkapa visualisoida erilaisia ohjauksen rakenteita. Käyttökohteita on lähes rajattomasti.

Sovelluskokeilujen kantavana ajatuksena oli, että kokeiluun lähdettäisiin ohjaus edellä ts. löydettäisiin ohjaukseen ja ohjattavalle soveltuva työväline, eikä yritettäisi käyttää puoliväkisin sovellusta tiettyyn ohjaukseen.

Sovelluskokeilun toteutuksesta ja tuloksista

Sovelluskokeiluihin pystyi osallistumaan kuka vain ohjaustyötä tekevä joko eAMK-hankkeesta tai sen ulkopuolelta. Kokemuksien jakamista varten luotiin kysely opettajille/ohjaajille. Myös opiskelijoille oli oma kyselynsä. Kokemusten keräämisestä tiedotettiin useita kanavia pitkin, mm. Arenen kautta jokaiseen ammattikorkeakouluun.

Sovelluskokeilun kestolle ei ollut kriteerejä, sen pystyi tehdä joko yksittäisessä ohjaustuokiossa, kokonaisen opintojakson aikana tai vaikka opintojakson osana. Koska kokeilussa haettiin erilaisiin ohjaustarpeisiin soveltuvia ohjausvälineitä, vastaajan oli mahdollista tehdä useampikin sovelluskokeilu. Tästä syystä kyselyyn pystyi vastaamaan useammankin kerran aina yksittäisen sovelluksen tai ohjaustilanteen näkökulmasta. Kyselyihin liittyen pidettiin myös kaksi kyselytuntia Zoomin välityksellä, joihin sai tulla kysymään neuvoa ja vinkkejä.

Kyselyssä esiin tulleita kokemuksia esiteltiin webinaarissa 25.4.2019 Digisovellukset erilaisissa ohjaustilanteissa. Kokeilujen innoittamana työryhmä on julkaissut myös kolme podcastia PedaCastin digiohjaus-sarjassa.

Ryhmätyöt ja projektit

Sovellus ja linkki Kuvaus
Adobe Connect Verkkotapaamisiin tarkoitettu, videota ja ääntä välittävä sovellus
Discord  
Moodlen Collaborate (Blackboard Collaborate) Videoneuvottelutyökalu. Valmennus, ohjaus ja verkko-oppiminen reaaliaikaisesti
OneDrive  
Optima Verkko-oppimisympäristö, mahdollistaa yhteistoiminnan ja viestinnän sekä materiaalien valmistelun laajasti
Skype (for Business) Kahdenkeskiset valmennuskeskustelut + pienryhmätapaamiset
Slack Tiimityöskentelyalusta
Zoom  

Tutustuminen ryhmäläisiin (oma esittelyvideo)

Sovellus ja linkki Kuvaus
Flipgrid Video for student engagement

Ryhmätyöskentelyn ideointia

Sovellus ja linkki Kuvaus
Padlet Visuaalinen alusta yhteistyöskentelyyn. Kukin osallistuja voi ladata yhden tai useamman

Tehtävän läpikäynti (opettaja-opiskelija)

Sovellus ja linkki Kuvaus
Moodlen Collaborate (Blackboard Collaborate) Videoneuvottelutyökalu. Valmennus, ohjaus ja verkko-oppiminen reaaliaikaisesti

Videoneuvottelu (opettajat – opiskelija)

Sovellus ja linkki Kuvaus
Google Hangouts  

Etäluennot ja webinaarit

Sovellus ja linkki Kuvaus
Adobe Connect Verkkotapaamisiin tarkoitettu, videota ja ääntä välittävä sovellus
Moodlen Collaborate (Blackboard Collaborate) Videoneuvottelutyökalu. Valmennus, ohjaus ja verkko-oppiminen reaaliaikaisesti
Optima Verkko-oppimisympäristö, mahdollistaa yhteistoiminnan ja viestinnän sekä materiaalien valmistelun laajasti
Skype (for Business) Kahdenkeskiset valmennuskeskustelut + pienryhmätapaamiset
Zoom  

(Koti)tehtävät/keskustelutehtävät

Sovellus ja linkki Kuvaus
Discord  
Moodlen Collaborate (Blackboard Collaborate) Videoneuvottelutyökalu. Valmennus, ohjaus ja verkko-oppiminen reaaliaikaisesti
Google Hangouts  
Optima Verkko-oppimisympäristö, mahdollistaa yhteistoiminnan ja viestinnän sekä materiaalien valmistelun laajasti
Slack Tiimityöskentelyalusta
Zoom  

Esitykset/esiintymiset

Sovellus ja linkki Kuvaus
Adobe Connect Verkkotapaamisiin tarkoitettu, videota ja ääntä välittävä sovellus
Moodlen Collaborate (Blackboard Collaborate) Videoneuvottelutyökalu. Valmennus, ohjaus ja verkko-oppiminen reaaliaikaisesti

Tentit

Sovellus ja linkki Kuvaus
Optima Verkko-oppimisympäristö, mahdollistaa yhteistoiminnan ja viestinnän sekä materiaalien valmistelun laajasti
Zoom  

Ohjaus (yksilö- tai ryhmäohjaus)

Sovellus ja linkki Kuvaus
Moodlen Collaborate (Blackboard Collaborate) Videoneuvottelutyökalu. Valmennus, ohjaus ja verkko-oppiminen reaaliaikaisesti
Skype (for Business) Kahdenkeskiset valmennuskeskustelut + pienryhmätapaamiset
Slack Tiimityöskentelyalusta
Webex  
Whatsapp  

Kehityskeskustelut

Sovellus ja linkki Kuvaus
Skype (for Business) Kahdenkeskiset valmennuskeskustelut + pienryhmätapaamiset

Opinnäytetyön ohjaus / tekeminen

Sovellus ja linkki Kuvaus
Adobe Connect Verkkotapaamisiin tarkoitettu, videota ja ääntä välittävä sovellus
Moodlen Collaborate (Blackboard Collaborate) Videoneuvottelutyökalu. Valmennus, ohjaus ja verkko-oppiminen reaaliaikaisesti
Skype (for Business) Kahdenkeskiset valmennuskeskustelut + pienryhmätapaamiset

Opiskelijan oman projektityöskentelyn seuranta/Oman ajakäytön hallinta

Sovellus ja linkki Kuvaus
Clocify  

Yhteydenpitoon opettajan ja opiskelijoiden kanssa

Sovellus ja linkki Kuvaus
Slack Tiimityöskentelyalusta
Whatsapp  

Vapaamuotoiseen yhteydenpitoon opiskelijaryhmän kanssa 

Sovellus ja linkki Kuvaus
Discord  
Whatsapp  

Esimerkkejä digiohjauskokeiluihin soveltuvista sovelluksista

Sovellus ja linkki Kuvaus

Blackboard Collaborate

Videoneuvottelutyökalu. Valmennus, ohjaus ja verkko-oppiminen reaaliaikaisesti

Doodle

Tapaamisaikojen sopimiseen käytetään epävirallisesti

Drive.google

yhteiseen kirjoittamiseen ja tuottamiseen tarkoitettu sovellutus

eLomake

sähköinen lomakeohjelmisto

Etherpad-muistio

Yhteiseen kirjoittamiseen tarkoitettu sovellutus (max 32 kirjoittajaa)

FaceBook

yhteisöllinen some-kanava

Flipgrid

Video for student engagement

Foreammatti

ForeAmmatti-palvelu kertoo ammateittain ja alueittain 200 ammatin työmarkkinatiedot

Funettiimi (=Adobe Connect)

Verkkotapaamisiin tarkoitettu, videota ja ääntä välittävä sovellus

Google forms

sähköinen kyselyohjelmisto

Innoduel

Parviälyyn perustuva ja sosiaalistava sähköinen kyselyohjelma

Lyyti

sähköinen ilmoittautumis- ja kyselyjärjestelmä

Moniviestin

videoiden jakamiseen ja säilytykseen (6 kk)

Moodlerooms

Oppimisympäristö

Ninchat

Pilvipohjainen chat-palvelu

OneNote

muistiinpanosovellus, johon voi integroida tiedostoja, linkkejä, checklistoja, videota ja ääntä

Optima

Verkko-oppimisympäristö, mahdollistaa yhteistoiminnan ja viestinnän sekä materiaalien valmistelun laajasti

Padlet

Visuaalinen alusta yhteistyöskentelyyn. Kukin osallistuja voi ladata yhden tai useamman

Planner

Suunnittelutyökalu, johon voi lisätä aikataulutuksia, tehtäviä, liitteitä

Puhelin 

kahdenkeskiset valmennuskeskustelut

Skype 

kahdenkeskiset valmennuskeskustelut + pienryhmätapaamiset

Skype for business

Verkkotapaamisiin tarkoitettu, videota ja ääntä välittävä sovellus

Slack

Tiimityöskentelyalusta

 

Opas ohjaukseen Opas ohjaukseen sekä tieto- ja neuvontatyöhön verkossa Tutustu oppaaseen