Mikä oppimisanalytiikka?

Video: Sami Suhonen, Tampereen ammattikorkeakoulu, kesto 14:05 min.

Voit katsoa videon myös täältä »

Kokemuksia Learning Lockerista

Video: Anssi Gröhn, Karelia-ammattikorkeakoulu, kesto 20:29 min.

Voit katsoa videon myös täältä »

Julkaisuja oppimisanalytiikasta

Gröhn, A. 2019a. Oppimisanalytiikan kokeiluja: the data is not enough - tehtävien vaikeusasteen visualisointia. Karelia ammattikorkeakoulu. https://www.karelia.fi/blogit/digit/2019/02/28/oppimisanalytiikka-visualisointi-tehtavien-vaikeusaste/.

Gröhn, A. 2019b. Oppimisanalytiikka - merkityksellistä aktiivisuuden visualisointia. Karelia ammattikorkeakoulu. https://www.karelia.fi/blogit/digit/2019/04/04/oppimisanalytiikka-lrsn-kytkeminen-ulkoiseen-websovellukseen/.

Järvinen, H., Pääkkönen, K., Rantala, H., & Väänänen, M. 2018. Oppimisanalytiikka suomessa - nykytilanne, tulevaisuus ja haasteet. Tampere: eAMK. https://www.eamk.fi/globalassets/tutkimus-ja-kehitys--research-and-development/tki-projektien-lohkot-ja-tiedostot/eamk/teema-3/oppimisanalytiikka/oppimisanalytiikka---taokin-kehittamistyo_jarvinen_-paakkonen_rantala_vaananen.pdf.

Nevalainen, S., Kurttila, J., Muurimäki, R. & Suhonen, S. 2019. Building learning analytics cMOOC for teachers and learning designers through online collaboration between universities. Teoksessa Ubachs, G. & Joosten-Adriaanse, F. (Toim.) The Online, Open and Flexible Higher Education Conference 2019 - Proceedings (OOFHEC 2019). Madrid 16-18 October, 2019. 61-72. https://conference.eadtu.eu/download2527

Suhonen, S., & Gröhn, A. 2018. Oppimisanalytiikka eAMK-hankkeessa. Toolilainen, 18-19.

Suhonen, S., Kurttila, J., Nevalainen, S. & Muurimäki, R. 2019. Learning analytics of the first Finnish learning analytics cMOOC. Teoksessa Ubachs, G. & Joosten-Adriaanse, F. (Toim.) The Online, Open and Flexible Higher Education Conference 2019 - Proceedings (OOFHEC 2019). Madrid 16-18 October, 2019. 61-72. https://conference.eadtu.eu/download2527