Mitä oppimisanalytiikka tarkoittaa?

Oppimisanalytiikka hyödyntää oppimisprosessista syntyviä tietoja opetuksen ja ohjauksen kehittämiseksi sekä oppimisen tueksi.

Oppimisanalytiikka tekee siis opiskelijan oppimisen näkyväksi opettajalle.

Kokemuksia oppimisanalytiikkakokeiluista

Karelian ammattikorkeakoulun lehtori Anssi Gröhn kertoo videolla kokemuksia oppimisanalytiikkakokeiluista, erityisesti Learning Locker -järjestelmästä.

Video: Anssi Gröhn, kesto 20:29 min.

Voit katsoa videon myös täältä »

Julkaisuja oppimisanalytiikasta

Gröhn, A. 2019a. Oppimisanalytiikan kokeiluja: the data is not enough - tehtävien vaikeusasteen visualisointia. Karelia ammattikorkeakoulu. https://www.karelia.fi/blogit/digit/2019/02/28/oppimisanalytiikka-visualisointi-tehtavien-vaikeusaste/.

Gröhn, A. 2019b. Oppimisanalytiikka - merkityksellistä aktiivisuuden visualisointia. Karelia ammattikorkeakoulu. https://www.karelia.fi/blogit/digit/2019/04/04/oppimisanalytiikka-lrsn-kytkeminen-ulkoiseen-websovellukseen/.

Järvinen, H., Pääkkönen, K., Rantala, H., & Väänänen, M. 2018. Oppimisanalytiikka suomessa - nykytilanne, tulevaisuus ja haasteet. Tampere: eAMK. https://www.eamk.fi/globalassets/tutkimus-ja-kehitys--research-and-development/tki-projektien-lohkot-ja-tiedostot/eamk/teema-3/oppimisanalytiikka/oppimisanalytiikka---taokin-kehittamistyo_jarvinen_-paakkonen_rantala_vaananen.pdf.

Nevalainen, S., Kurttila, J., Muurimäki, R. & Suhonen, S. 2019. Building learning analytics cMOOC for teachers and learning designers through online collaboration between universities. Teoksessa Ubachs, G. & Joosten-Adriaanse, F. (Toim.) The Online, Open and Flexible Higher Education Conference 2019 - Proceedings (OOFHEC 2019). Madrid 16-18 October, 2019. 61-72. https://conference.eadtu.eu/download2527

Suhonen, S., & Gröhn, A. 2018. Oppimisanalytiikka eAMK-hankkeessa. Toolilainen, 18-19.

Suhonen, S., Kurttila, J., Nevalainen, S. & Muurimäki, R. 2019. Learning analytics of the first Finnish learning analytics cMOOC. Teoksessa Ubachs, G. & Joosten-Adriaanse, F. (Toim.) The Online, Open and Flexible Higher Education Conference 2019 - Proceedings (OOFHEC 2019). Madrid 16-18 October, 2019. 61-72. https://conference.eadtu.eu/download2527