Valmennusohjelman tavoite

Valmennusohjelman tavoitteena oli kehittää jo olemassa olevaa tai tuottaa uusi verkkototeutus tarjottavaksi CampusOnline portaaliin. Laadukas verkkototeutus -valmennus järjestettiin kahdesti 2018 ja valmennukseen osallistui yhteensä 160 opettajaa eri ammattikorkeakouluista. Lisäksi valmennuksen materiaaleja ja sisältöjä on hyödynnetty ammattikorkeakoulujen omissa sisäisissä valmennuksissa. Tällä sivulla esitelty valmennusohjelma on kooste toteutetuista valmennuksista, jonka rakennetta ja materiaaleja ammattikorkeakoulut voivat hyödyntää digipedavalmennusten suunnittelussa ja toteutuksessa. 

Punaisena lankana valmennuksessa ovat eAMK hankkeen verkkototeutusten laatukriteerit ja näiden käytännön toteutus. Valmennukseen osallistuneilla on ollut mahdollisuus hakea CampusOnline-osaaja -osaamismerkkiä.

Valmennusohjelman rakenne

Sisällöllisesti valmennus keskittyy siihen, mitä hankkeessa laaditut verkkototeutusten laatukriteerit tarkoittavat käytännössä erilaisilla toteutuksilla.

Valmennusta voidaan toteuttaa monella tavalla; ohjatusti tai itseopiskeluna. Valtakunnallinen valmennus sisälsi:

  • viisi webinaaria, joilla esiteltiin verkkototeutusten laatukriteereitä
  • webinaarien väliin jaksotetut pienryhmien verkko-ohjaukset, joissa tarkasteltiin esiteltyjen laatukriteerien toteutumista omalla verkko-opintojaksolla
  • lähitapaamisen, jossa toteutettiin verkko-opintojaksojen vertaisarviointia suhteessa verkkototeutusten laatukriteereihin
  • LinkedIn asiantuntijaryhmä "Digipeda CampusOnline", jossa osallistujat voivat jakaa ajatuksia, vinkkejä ja kysymyksiä
  • välitehtävät, joissa toteutettiin vertais- ja itsearviointia

Lisäksi hyödynnettiin omien ammattikorkeakoulujen teknisiä ja pedagogisia tukipalveluita. Valmennus päättyi CampusOnline.fi-portaalissa tarjottujen verkko-opintojaksojen toteutuksen jälkeiseen päätöswebinaariin, jossa kuultiin alustavia tuloksia opiskelijapalautteista.

 

Toteutustapa

Aihe ja sisältö

Webinaari 1
Pedagogiset mallit ja korkeakouluoppijat

Webinaari (Connect-tallenne 2.10.2018) ja webinaarin materiaalit (PDF-tiedosto)
Webinaari (Connect-tallenne 13.3.2018) ja webinaarin materiaalit (PDF-tiedosto)

Välitehtävä
Oman verkkototeutuksen itsearviointi ja kehittämisalueet

Arvioinnissa voit käyttää Verkkototeutusten arviointityökalua

Webinaari 2
Työskentely - tehtävät ja sisällöt

Webinaari (Connect-tallenne 9.10.2018) ja webinaarin materiaalit (PDF-tiedosto)
Webinaari (Connect-tallenne 19.3.2018) ja webinaarin materiaalit (PDF-tiedosto)

Välitehtävä
Digipedagogisen osaamisen kehittäminen – Padlet työkaluna
Pienryhmätapaaminen
Alakohtaiset tapaamiset
Webinaari 3
Ohjaus, palaute ja arviointi

Webinaari (Connect-tallenne 30.10.2018) ja webinaarin materiaalit (PDF-tiedosto)
Webinaari (Connect-tallenne 26.3.2018) ja webinaarin materiaalit (PDF-tiedosto)

Webinaari 4
Vuorovaikutus

Webinaari: Vuorovaikutus (Connect-tallenne) ja webinaarin materiaalit (PDF-tiedosto)
Webinaari: Vuorovaikutus, työkalut ja käytettävyys (Connect-tallenne 9.4.2018) ja webinaarin materiaalit (PDF-tiedosto)

Pienryhmätapaaminen
Alakohtaiset tapaamiset
Lähitapaaminen
Esitykset (22.-23.11.2018)
Webinaari 5
Työkalut ja käytettävyys

Webinaari(Connect-tallenne 4.12.2018) ja webinaarin materiaalit (PDF-tiedosto)

Välitehtävä

Verkkototeutuksen viimeistely (PDF-tiedosto)
Webinaari: Verkkototeutusten viimeistely (Connect-tallenne 14.5.2018) ja webinaarin materiaalit (PDF-tiedosto)

Pienryhmätapaaminen
Alakohtaiset tapaamiset
Päätöswebinaari
Päätöswebinaari 3.6.2019 (Connect-tallenne)
  • CampusOnline opiskelijapalaute, Katri Huovinen, DIAK
  • CampusOnline ajankohtaiset terveiset, Sanna Simola, TurunAMK
  • Kokemuksia CampusOnline opetuksesta, valmennuksesta sekä osaamismerkistä, Sanna Luoto & Ulla Heinonen, JAMK
Päätöswebinaari 18.12.2018 (Connect-tallenne)

Webinaarin ohjelma ja materiaalit (PDF-tiedostot)

Creative Commons -lisenssi
Kaikki valmennuksen rakenteessa esitelty materiaali on lisenssoitu Creative Commons Nimeä-JaaSamoin 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä.

Valmennusten toteutuksia AMKeissa

Neljä ammattikorkeakoulua kertovat omien digipedavalmennustensa toteutuksista: Haaga-Helia, Turku AMK, SeAMK ja Savonia.

Voit katsoa videon myös täältä »

Opettajien kokemuksia valmennuksesta

Kokemuksia sekä keväällä että syksyllä 2018 järjestetystä valtakunnallisesta valmennuksesta.

Voit katsoa videon myös täältä »
cKAMK digipedavalmennus
KAMK

Moodleen tutustuminen ei vaadi kirjautumista.

cKAMK-digipedavalmennus

Yhteyshenkilö:
Anne Karhu
anne.karhu(a)kamk.fi
044 7101 270

eAMK verkkototeutusten laatukriteerit

Verkkototeutusten laatukriteerit on laadittu toimimaan pohjaksi ammattikorkeakoulujen ja CampusOnline.fi verkko-opintojen laadun kehittämiseksi. Laatukriteereitä voidaan käyttää myös itsearvioinnin välineenä.

Tutustu

Verkkototeutusten arviointityökalu

Testaa itsearviointityökalulla, kuinka verkkototeutuksesi täyttää laatukriteerit. Saat välittömän palautteen opintojaksosi tämänhetkisestä tilasta - mitkä asiat ovat jo kunnossa ja mitä asioita tulisi vielä kehittää?

Tutustu

eAMK osaamismerkkiperhe

eAMK-hankkeessa on luotu osaamismerkkiperhe, jonka osaamismerkit on suunniteltu yhdessä eri ammattikorkeakoulujen asiantuntijoiden kanssa.

Tutustu