Digiohjauksen laatukriteerien tehtävänä on auttaa varmistamaan, että kaikki olennaiset näkökulmat digiohjauspalveluissa on huomioitu. Kriteeristö on tarkoitettu kaikille korkeakoulussa opintojen ohjaus– ja neuvontatyötä toteuttaville ohjaajille. Laatukriteeristö on luonteeltaan tarkistuslista tai suositus. Näitä kriteereitä voi hyödyntää myös muussa ohjaus- ja neuvontatyössä.
 
Laatukriteeristön tarkoituksena on:
  • toimia digiohjauksen kehittämisen ja itsearvioinnin välineenä sekä yksilö- että organisaatiotasolla
  • parantaa digiohjauspalvelujen laatua sekä palvelun tuottajien että käyttäjien näkökulmasta
  • varmistaa tietoturvan ja -suojan toteutumisen digitaalisissa ohjauspalveluissa
Laatukriteerit koostuvat neljästä teemasta: 
Teema 1: Digiohjauksen palvelukokonaisuus 
Teema 2: Digiohjaus toimintoina - prosessi ja tapahtuma 
Teema 3: Digiohjaajan osaaminen ja ohjauksen menetelmät sekä ympäristöt
Teema 4: Tietosuoja, tietoturva ja eettisyys 

Näin hyödynnät laatukriteereitä

Lataa tästä laatukriteerit erillisenä PDF-tiedostona tai hyödynnä alla olevaa arviointityökalua.

Lataa PDF-tiedosto

1. Tee itsearviointi ohjaajana tai organisaationa

Testaa digiohjauksen laatukriteereiden arviointityökalulla, kuinka digiohjauksesi täyttää laatukriteerit. Saat välittömän palautteen mitkä asiat ovat jo kunnossa ja mitä asioita tulisi vielä kehittää. Palautteen saaminen edellyttää, että olet vastannut itsearvioinnin kaikkiin kohtiin.

Tee itsearviointi

Voit myös ladata digiohjauksen arviointityökalun sähköisesti täytettävänä PDF-lomakkeena: Digiohjauksen arviointityökalu

2. Lataa huoneentaulut ja laadi kehittymissuunnitelma itsellesi tai organisaatiolle

Tehtyäsi digiohjauksen itsearvioinnin, olet tunnistanut kehittymisen osa-alueet. Peilaamalla niitä digiohjauksen laatukriteereihin, voit laatia oman kehittymisen suunnitelman.

Lataa huoneentaulut

Kehittymisen suunnitelman laatimisen apuna voit käyttää huoneentauluja, joissa näkyvät kriteerit ja joihin voit kirjata teemoittain omaa kehittymisen suunnitelmaa. Jokaisesta neljästä teemasta on oma huoneentaulu, jonka voit ladata ja tulostaa itsellesi A4- tai A3-koossa.

Huoneentaulut_kuvana_1200x420.jpg

Digiohjauksen arviointityökalu

Testaa itsearviointityökalulla, kuinka digiohjauksesi täyttää laatukriteerit. Saat välittömän palautteen ohjauksen tämänhetkisestä tilasta - mitkä asiat ovat jo kunnossa ja mitä asioita tulisi vielä kehittää?

Tutustu

Digiohjaus

Opiskelijalle tulee opintojen eri vaiheessa erilaisia ohjaustarpeita, niin opiskeluun, ammatilliseen kasvuun samoin kuin hyvinvointiinkin liittyen. Näissä ohjataan ja tuetaan opiskelijaa käyttäjälähtöisten, soveltuvien, moninaisten viestintäkanavien kautta (unohtamatta kasvokkaisia kohtaamisia).

Tutustu

Digiohjauksen sovelluskokeilut

Sovelluskokeilujen tarkoituksena on jakaa kokemuksellista tietoa eri sovellusten käyttötavoista ja -kohteista, rohkaista opettajia ja opiskelijoita uusien työvälineiden ja -tapojen käyttöön ohjauksessa sekä kerätä kokemusperäistä tietoa näiden välineiden käytöstä.

Tutustu

Creative Commons -lisenssi
Digiohjauksen laatukriteerit ja niihin liittyvät materiaalit ovat lisensoitu Creative Commons Nimeä-JaaSamoin 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä.