Opetuksen digitalisoituminen ja oppimisympäristöjen monimuotoistuminen edellyttävät kaikille helposti saavutettavaa ja laadukasta opinto-ohjausta myös digitaalisissa ympäristöissä.

Digiohjauksen laatukriteerien tehtävänä on auttaa varmistamaan, että kaikki olennaiset näkökulmat digiohjauspalveluissa on huomioitu. Kriteeristö on tarkoitettu kaikille korkeakoulussa opintojen ohjaus– ja neuvontatyötä toteuttaville ohjaajille. Laatukriteeristö on luonteeltaan tarkistuslista tai suositus. Näitä kriteereitä voi hyödyntää myös muussa ohjaus- ja neuvontatyössä.
 
Laatukriteeristön tarkoituksena on:
  • toimia digiohjauksen kehittämisen ja itsearvioinnin välineenä sekä yksilö- että organisaatiotasolla
  • parantaa digiohjauspalvelujen laatua sekä palvelun tuottajien että käyttäjien näkökulmasta
  • varmistaa tietoturvan ja -suojan toteutumisen digitaalisissa ohjauspalveluissa
Laatukriteerit koostuvat neljästä teemasta: 
Teema 1: Digiohjauksen palvelukokonaisuus 
Teema 2: Digiohjaus toimintoina - prosessi ja tapahtuma 
Teema 3: Digiohjaajan osaaminen ja ohjauksen menetelmät sekä ympäristöt
Teema 4: Tietosuoja, tietoturva ja eettisyys 
 

Testaa digiohjauksen laatukriteereiden arviointityökalulla, kuinka digiohjauksesi täyttää laatukriteerit. Saat välittömän palautteen mitkä asiat ovat jo kunnossa ja mitä asioita tulisi vielä kehittää. Voit myös ladata laatukriteerit erillisenä PDF-tiedostona.

 

Digiohjauksen arviointityökalu

Testaa itsearviointityökalulla, kuinka digiohjauksesi täyttää laatukriteerit. Saat välittömän palautteen ohjauksen tämänhetkisestä tilasta - mitkä asiat ovat jo kunnossa ja mitä asioita tulisi vielä kehittää?

Tutustu

Digiohjaus

Opiskelijalle tulee opintojen eri vaiheessa erilaisia ohjaustarpeita, niin opiskeluun, ammatilliseen kasvuun samoin kuin hyvinvointiinkin liittyen. Näissä ohjataan ja tuetaan opiskelijaa käyttäjälähtöisten, soveltuvien, moninaisten viestintäkanavien kautta (unohtamatta kasvokkaisia kohtaamisia).

Tutustu

Digiohjauksen sovelluskokeilut

Sovelluskokeilujen tarkoituksena on jakaa kokemuksellista tietoa eri sovellusten käyttötavoista ja -kohteista, rohkaista opettajia ja opiskelijoita uusien työvälineiden ja -tapojen käyttöön ohjauksessa sekä kerätä kokemusperäistä tietoa näiden välineiden käytöstä.

Tutustu

Laatukriteerien huoneentaulut

Tehtyäsi digiohjauksen itsearvioinnin, olet tunnistanut omat kehittämisen osa-alueesi. Peilaamalla niitä digiohjauksen laatukriteereihin, voit laatia oman kehittymisen suunnitelman. Tässä voit käyttää apuna oheisia huoneentauluja, joissa näkyvät kriteerit ja joihin voit kirjata teemoittain omaa kehittymisen suunnitelmaa.

Huoneentaulut ovat vielä työn alla, voit ladata ja tulostaa ensimmäisen näyteversion itsellesi tästä.

Digiohjauksen huoneentaulu, teema 1