eAMK ristiinopiskelupilottin sisältöinä ovat kuntoutus ja YAMK (terveyden edistäminen, monialaiset vapaasti valittavat opintojaksot). Pilotoitavissa opintojaksojen toteteutuksissa on mukana 7 eri ammattikorkeakoulua: Karelian ammattikorkeakoulu, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Seinäjoen ammattikorkeakoulu,Tampereen ammattikorkeakoulu, Savonia ammattikorkeakoulu, Metropolia ammattikorkeakoulu ja Satakunnan ammattikorkeakoulu.

Ristiinopiskelun UKK

K: Mitä on ristiinopiskelu?

V: eAMK-projektissa ristiinopiskelulla tarkoitetaan yhteisiä opintopolkuja, opetuskokonaisuuksien vaihtoa, yhteistoteutuksia sekä vaihdantaa. Yhteisillä opintopoluilla saman alan opiskelijalla on mahdollisuus valita OPSiinsa perustuen oman opintopolkunsa osaksi toisen ammattikorkeakoulun opintoja. Opintokokonaisuuksien vaihdossa jokin ammattikorkeakoulu toteuttaa toisen ammattikorkeakoulun puolesta tai hyväksi sovitut opintojaksot, jolloin kumppanikorkeakoulun ei tarvitse toteuttaa sovittua opintojaksoa. Kolmannessa ristiinopiskelun muodossa, yhteistoteutuksissa, verkosto ammattikorkeakouluja tuottavat yhteisen toteutuksen opintojaksolle tai toteuttavat vaihdantaa. Yrittäjyys on tyypillinen osaamisalue, jossa tällaisia toteutuksia löytyy.

 

K: Millä periaatteilla eAMKissa ristiinopiskelua toteutetaan?

V: Ristiinopiskelun periaatteet on hyväksytty 4.10.2017 Arenen rehtorineuvoston kokouksessa. Periaatteet ovat luettavissa Digipölytys-blogin julkaisussa eAMK ristiinopiskelun periaatteet.

K: Voiko eAMK tarjota alustan myös muille yhteisille verkko-opinnoille?

V: eAMK-projektin tavoitteena on tuottaa ammattikorkeakoulujen yhteinen ympärivuotinen opintotarjonta. Hankkeessa ei kehitetä yhteistä oppimisympäristöä. Sen sijaan tavoitteena on kehittää tarjontaa, jota kukin oppilaitos voi omassa ympäristössään ja alustoillaan tarjota. Ristiinopiskelun kehittäminen -hankkeen kanssa kehitetään järjestelmäriippumatonta ratkaisua, jossa esimerkiksi opintosuoritustiedot kulkevat automaattisesti ammattikorkeakoulujen välillä. Katso lisätietoja videolta.

K: Painottuuko ammattikorkeakoulujen yhteinen opintotarjonta syventäviin opintoihin?

V: Opintojaksot todennäköisesti painottuvat opintojen loppupuolelle syventäviin opintoihin, mutta jotkut ammattikorkeakoulut voivat keskittyä opintojen alkuvaiheen ammatillisiin perusopintoihin. Näitä painotuksia ei vielä tiedetä. 

Ristiinopiskelun kehittämishankkeen (RiKe)

RiKe-hanketta koordinoi Tampereen yliopisto

Hankkeessa

  • tuetaan korkeakoulujen yhteistyötä opetuksessa ja opiskelussa toteuttamalla (tausta)järjestelmäriippumaton, valtakunnallinen ristiinopiskelumalli ja -järjestelmä
  • luodaan edellytykset joustavaan opetukseen pääsyyn sekä opintojen suorittamiseen sujuvoittamalla opiskelijoiden ristiinopiskelua ja vähentäen opintohallinnossa manuaalisesti tehtäviä toimenpiteitä
  • tullaan toteuttamaan joustavan opintojen suorittamisen mahdollistavat tenttiakvaariot sähköiseen tenttimiseen: EXAM- vierailijatentti ja yhteistentti
Ristiinopiskelun kehittämishanke Tutustu RiKe-hankkeeseen tarkemmin eDuuni

eAMK-ristiinopiskelupilotti

eAMK:n ristiinopiskelupilotti on yksi viidestä opintohallinnollisesta pilotista Rike-hankkeessa.

Pilotin tuotoksena syntyy ristiinopiskelun toimintamallit, ohjeet ja prosessit kaikkien hyödynnettäviksi. Lisäksi yhteistyötä tehdään eAMK:n Teema 1:n eOpintopalvelut -teemaryhmän kanssa.

eAMK-ristiinopiskelupilotin lähtötilanne kaaviona


Lisätietoja

Kääriäinen Anitta

Kääriäinen Anitta

Koordinaattori, Coordinator
Koulutuksen kehittämispalvelut, Educational Development Services
Hallinto, Administration
+358401986846
Näytä lisää