Ristiinopiskelu = opiskelija voi osallistua toisen korkeakoulun opintojaksoille ja sisällyttää suoritukset omaan tutkintoonsa

Ajankohtaista

Tutustu JAMK:n eOpintopalvelut -malliin

Ristiinopiskelun kehittämishanke (RiKe)

RiKe-hanketta koordinoi Tampereen yliopisto

Hankkeessa

  • Tuetaan korkeakoulujen opetusyhteistyötä toteuttamalla järjestelmäriippumaton, valtakunnallinen ristiinopiskelumalli ja -järjestelmä.
  • Mahdollistetaan paikkakuntariippumaton sähköinen tenttiminen luomalla Exam-tenttiakvaariot. Tenttiakvaarioiden myötä opiskelijat voivat suorittaa opintoja korkeakoulu- ja paikkakuntariippumattomasti.

>> Näin luodaan opiskelijoille edellytykset joustavien opintojen suorittamiseen sekä vähennetään opintohallinnossa manuaalisesti tehtäviä toimenpiteitä.

Tutustu tarkemmin

eAMK-ristiinopiskelupilotti

eAMK-ristiinopiskelupilotti on yksi viidestä opintohallinnollisesta pilotista RiKe-hankkeessa. Pilottien yhteistuotoksena syntyy ristiinopiskelun toimintamallit, ohjeet ja prosessit kaikkien hyödynnettäviksi.

Lue lisää >>

eAMK-ristiinopiskelupilotin lähtötilanne

eAMK-ristiinopiskelupilotissa on mukana 7 ammattikorkeakoulua: Karelia, JAMK, SeAMK, TAMK, Savonia, Metropolia ja SAMK. Pilottiverkoston ammattikorkeakoulut tarjoavat opiskelijoilleen hyvinvointialan YAMK-opintojaksoja ja kuntoutusalan opintoja CampusOnline.fi -portaalissa. Opintotarjonta on kaikille avointa, mutta niihin on varattu kiintiöpaikat pilottiverkoston opiskelijoilla.

Pilotin aikana

  • suunnitellaan ja kokeillaan ristiinopiskeluun liittyvän siirtymävaiheen sisällöllisiä, opintohallinnollisia ja teknisiä ratkaisuja
  • arvioidaan ja raportoidaan käytännön pilotointitoiminnasta saatuja kokemuksia
  • tuotetaan opintohallinnollisia ohjeita korkeakouluihin 
  • tuotetaan opiskelijoille ohjeistuksia opiskeluoikeuden optiosta muissa korkeakouluissa
  • testataan digiohjaustyökaluja, kuten opinto-ohjaajien verkko-ohjausaikoja CampusOnline-tarjonnan julkaisuviikolla ja Jelppis -palvelupyyntölomaketta

eAMK-ristiinopiskelupilotin aikana mallinnetaan myös eOpintopalvelut -konseptia. eOpintopalveluiden tavoitteena on tukea opiskelijoita digityökaluja hyödyntäen. Lisäksi pilotissa tehdään tiivistä yhteistyötä eAMK:n digiohjaus-työryhmän kanssa.

Lisäksi syksyllä 2019 testataan kansallista ristiinopiskelupalveluväylää, jonka kautta opintojakson suoritus-/arvosanatiedot siirtyvät digitaalisesti ja tietoturvallisesti korkeakoulusta toiseen.

Lähtötilanne kaaviona

Oheinen pilotin lähtötilannekaavio havainnollistaa, mitä ristiinopiskeluun liittyy ammattikorkeakoulujen ja opiskelijoiden näkökulmista.

Kaavion Back Office -toiminnot ovat keskeisiä korkeakoulujen yhteisen opintotarjonnan tuottamisessa. Front Office on rajapinta sekä Back Office -toimijoihin että opiskelijoihin. Korkeakoulujen Front Office-toimijat palvelevat ristiinopiskelijoita korkeakoulun toimintamallien mukaisesti mm. hyväksymällä heitä opintojaksoille ja antamalla heille verkkotunnuksia.

Klikkaa kuva suuremmaksi

KOSKI

KOSKI on kansallinen opiskeluoikeuksien ja suorituksien keskitetty integraatio –tietovaranto, jossa on kootusti opiskelijoiden opintosuoritukset ja opiskeluoikeudet.

VIRTA

VIRTA on kansallinen opintotietovaranto, jonka kautta opetushallitus seuraa mm. opintopisteiden kertymiä.

PURO

PURO-palvelussa opiskelija voi tarkastella opintosuorituksiaan ja lähettää muualla suorittamiaan opintoja merkittäväksi kotikorkeakoulunsa opintorekisteriin.

Lisätietoja

Kääriäinen Anitta

Kääriäinen Anitta

Koordinaattori, Coordinator
Koulutuksen kehittämispalvelut, Educational Development Services
Hallinto, Administration
+358401986846
Näytä lisää