Ristiinopiskelun kehittämishanke (RiKe)

Hankkeen tavoitteet korkeakouluille

  • Tukea korkeakoulujen yhteistyötä opetuksessa ja opiskelussa toteuttamalla (tausta)järjestelmäriippumaton, valtakunnallinen ristiinopiskelumalli ja -järjestelmä, palveluväylä, jota kautta siirtyvät henkilö- ja opiskeluoikeustiedot, ilmoittautumistiedot, tarjontatiedot, suoritustiedot korkeakoulun opintohallintojärjestelmästä toiseen.
  • Vähentää opintohallinnossa manuaalisesti tehtäviä toimenpiteitä.
  • Tuottaa sopimusluonnokset: puitesopimus, opetusyhteistyösopimus ja EXAM-sopimus sujuvan opetusyhteistyön mahdollistamiseksi.
  • Toteuttaa Ristiinopiskelun ABC -ohjeistus korkeakoulujen käyttöön.

Hankkeen tavoitteet opiskelijoille

  • Luoda opiskelijoille edellytykset joustavien opintojen suorittamiseen eri korkeakouluissa sekä
  • mahdollistaa EXAM-tenttiakvaariot joustavaan sähköiseen tenttimiseen (tenttivierailu ja yhteistentti).

     

eAMK-ristiinopiskelupilotin UKK

Mitä on ristiinopiskelu?

Opiskelija pystyy suorittamaan opintoja toisessa korkeakoulussa hänen kotikorkeakoulunsa ensisijaisen opiskeluoikeuden perusteella.

Mikä on eAMK ja RiKe -hankkeiden suhde toisiinsa?

eAMK ja RiKe -kehittämishankkeet ovat molemmat Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamia kehittämishankkeita, joita toteutetaan ajalla 2017-2020. eAMK-hankkeessa kehitetään ammattikorkeakoulujen ristiinopiskelun tarjontaa sekä CampusOnline.fi portaalia. RiKe-hankkeessa puolestaan tuotetaan teknisiä ratkaisuja ristiinopiskelun kehittämiseen. 

Tiivis yhteistyö hankkeiden kesken on tärkeää, jotta korkeakoulujen opiskelijoille saadaan luotua joustavat ja yhtenäiset ristiinopiskelumallit ja -toimintatavat. eAMK onkin yksi RIKE-hankkeen viidestä opintohallinnollisesta kehittämispilotista. eAMK-ristiinopiskelupilotissa testataan syksyllä 2019 kansallisen ristiinopiskelupalveluväylän toimivuutta pienellä kuntoutusalan ja YAMK -opintojen rajatulla opiskelijaryhmällä.

Miksi yhteistyö eAMKin ja RiKen välillä on tärkeää?

Ristiinopiskelu tuottaa paljon manuaalista työtä jokaisen korkeakoulun opintohallinnossa. Nykyisillä toimintatavoilla ja tietojärjestelmillä tiedot eivät liiku automaattisesti korkeakoulusta toiseen tai CampusOnline.fi portaaliin. eAMK ja RiKe -hankkeiden yhteistyön tavoitteena on luoda opiskelijoille edellytykset joustavien opintojen suorittamiseen ja vähentää opintohallinnossa manuaalisesti tehtäviä toimenpiteitä.

Tutustu JAMK:n eOpintopalvelut -malliin