Verkkototeutusten laatukriteerit on laadittu osana eAMK-hanketyötä syksyllä 2017. Kriteeristön kokoajina toimivat Mari Varonen Jyväskylän ammattikorkeakoulusta ja Tuula Hohenthal Centria-ammattikorkeakoulusta.

Työhön osallistui eAMK-hankkeen laatukriteerityöryhmän jäseniä sekä kommentoijia AMK-kentältä ja sidosryhmistä. Kriteeristön pohjana on käytetty useita eurooppalaisia laatukriteeristöjä, erityisesti Uutta avointa energiaa -hankkeen laatukortteja& JAMKin verkkopedagogisia laatukriteereitä.

eAMK Lataa itsellesi verkkototeutusten laatukriteerit PDF-tiedostona Lataa!
Laatukriteerien kieliversiot

Laatukriteerit ovat saatavilla myös ruotsiksi, englanniksi ja venäjäksi. Lataa itsellesi kieliversiot PDF-tiedostona!

Lähteet

Laatukriteerien laatimisessa käytetty taustamateriaali:

Aarreniemi-Jokipelto, P., Leppisaari I., Rajaorko P., Tervonen P., Törmänen M. Uutta avointa energiaa -hankkeen laatukortit, https://uusiavoinenergia.fi/materiaalit/laatukortit/

EFMD Global Network: EOCCS Standards and Criteria, https://efmdglobal.org/assessments/online-courses/eoccs/ (Document 2018 version)

Herrington, J., Reeves, T.C & Oliver, R. (2010). A guide to authentic e-learning. London and New York: Routledge.

Herrington, J. Authentic learning: Resources and ideas about authentic learning and authentic e-learning retrieved from http://authenticlearning.info/AuthenticLearning/Home.html, and from Elements of authentic learning as evaluation criteria, http://authenticlearning.info/AuthenticLearning/Evaluation_files/Evaluation_3.pdf

JAMK quality criteria for online pedagogy, https://studyguide.jamk.fi/globalassets/opinto-opas-amk/koulutusohjelmat-ja-opintotarjonta/opintotarjonta-ja-tyojarjestykset/verkko-opinnot/jamk-online-quality-criteria-2017.pdf

Opetushallitus (2006) Verkko-oppimateriaalin laatukriteerit, https://www.oph.fi/fi/julkaisut/e-oppimateriaalin-laatukriteerit