CampusOnline.fi - opintojaksojen ilmoittaminen

Kaikilla ammattikorkeakouluilla on mahdollisuus ilmoittaa haluamansa opintojaksot CampusOnline.fi –portaaliin. Opintojaksojen tulee olla 100% verkossa toteutettavia.

Opettaja, jos olet kiinnostunut tuomaan verkkototeutuksesti CampusOnlineen, toimi näin: 1. Keskustele asiasta esimiehesi kanssa varmistaen opintojakson sopivuus työsuunnitelmaasi sekä resursoinnin 2. Ole yhteydessä ammattikorkeakoulusi yhteyshenkilöön, asiointi portaalin suuntaan tapahtuu hänen kauttaan.

Katso tästä CampusOnlinen vuosikello

Mikä on CampusOnline?

CampusOnline.fi on Suomen ammattikorkeakoulujen yhteinen digitaalinen opintotarjonta-portaali. Portaalissa opiskelijat voivat valita maksuttomasti opintojaksoja muista ammattikorkeakouluista ja sisällyttää ne omaan tutkintoonsa.

Anonyymi SummerSemester.fi opiskelija

"Todella hieno juttu! Omalla koululla ei välttämättä ole tarjota sopivia ja kiinnostavia valinnaisia kursseja. Nyt valikoimaa on huomattavasti enemmän ja erikoistuminen johonkin tiettyyn aiheeseen onnistuu paremmin. Innostuin opiskelusta ihan uudella tavalla ja sain lisää motivaatiota, kun tajusin että muut koulut voivat tarjota kiinnostustani vastaavaa opetusta. Kiitos!"

Lue lisää

Ristiinopiskelun UKK

Mitä on ristiinopiskelu?

eAMK-projektissa ristiinopiskelulla tarkoitetaan yhteisiä opintopolkuja, opetuskokonaisuuksien vaihtoa, yhteistoteutuksia sekä vaihdantaa. Yhteisillä opintopoluilla saman alan opiskelijalla on mahdollisuus valita OPSiinsa perustuen oman opintopolkunsa osaksi toisen ammattikorkeakoulun opintoja. Opintokokonaisuuksien vaihdossa jokin ammattikorkeakoulu toteuttaa toisen ammattikorkeakoulun puolesta tai hyväksi sovitut opintojaksot, jolloin kumppanikorkeakoulun ei tarvitse toteuttaa sovittua opintojaksoa. Kolmannessa ristiinopiskelun muodossa, yhteistoteutuksissa, verkosto ammattikorkeakouluja tuottavat yhteisen toteutuksen opintojaksolle tai toteuttavat vaihdantaa. Yrittäjyys on tyypillinen osaamisalue, jossa tällaisia toteutuksia löytyy.

 

Millä periaatteilla eAMKissa ristiinopiskelua toteutetaan?

Ristiinopiskelun periaatteet on hyväksytty 4.10.2017 Arenen rehtorineuvoston kokouksessa. Periaatteet ovat luettavissa Digipölytys-blogin julkaisussa eAMK ristiinopiskelun periaatteet.

Voiko eAMK tarjota alustan myös muille yhteisille verkko-opinnoille?

eAMK-projektin tavoitteena on tuottaa ammattikorkeakoulujen yhteinen ympärivuotinen opintotarjonta. Hankkeessa ei kehitetä yhteistä oppimisympäristöä. Sen sijaan tavoitteena on kehittää tarjontaa, jota kukin oppilaitos voi omassa ympäristössään ja alustoillaan tarjota. Ristiinopiskelun kehittäminen -hankkeen kanssa kehitetään järjestelmäriippumatonta ratkaisua, jossa esimerkiksi opintosuoritustiedot kulkevat automaattisesti ammattikorkeakoulujen välillä. Katso lisätietoja videolta.

Painottuuko ammattikorkeakoulujen yhteinen opintotarjonta syventäviin opintoihin?

Opintojaksot todennäköisesti painottuvat opintojen loppupuolelle syventäviin opintoihin, mutta jotkut ammattikorkeakoulut voivat keskittyä opintojen alkuvaiheen ammatillisiin perusopintoihin. Näitä painotuksia ei vielä tiedetä. 

Yhteisen opintotarjonnan julkaisuja

Tutustu julkaisuihin