Yrkeshögskolornas experter och studerande samt intressenter inom arbetslivet går samman för att förnya verksamhetsmodellerna och lärandet. Genom samarbetet öppnas det gemensamma digitala kursutbudet för alla yrkeshögskolor gradvis fram till år 2020.

Kontaktinformation

Ikonen Hannu

Koulutuksen kehittämispäällikkö, Educational Development Manager
Koulutuksen kehittämispalvelut, Educational Development Services
Hallinto, Administration
+358405283762

Tyrväinen Paula

Projektipäällikkö, Project Manager
Kehittämispalvelut, Research and Development
Hallinto, Administration
+358405309231

Nakamura Rika

Projektikoordinaattori, Project Coordinator
Kehittämispalvelut, Research and Development
Hallinto, Administration
+358505240725

Varjoluoto Marjo

Projektisihteeri, Project Secretary
Teknologia TKI, Research and Development
Teknologia, School of Technology
+358 40 671 9602