Tallenteet ja materiaalit aiemmista webinaareista.

 • Näkökulmia mentorointiin digitalisoituvissa oppimis- ja toimintaympäristöissä 24.4.2018
  Webinaarissa tarkastellaan tuloksia kymmenen korkeakoulun ja neljän yrityksen digimentoroinnin teemahaastatteluista, jotka toteutettiin syksyllä 2017 ja alkuvuodesta 2018. Minkälaisia mentoroinnin toimintamalleja on käytössä työssä ja työtä varten? Mitä mahdollisuuksia digitalisaation nähdään tuovan mentoroinnin toimintatapojen kehittämiseen? Mitä ajatuksia tutkimus herättää digimentoroinnin vakiintumisesta ammattikorkeakouluissa opiskelijan työelämävalmiuksien ja -suhteiden tukemisessa? Esittelijänä yliopettaja Irja Leppisaari, Centria ammattikorkeakoulu. Webinaarin esitysmateriaali SlideSharessa.

 • Verkossa - läsnä vai paikalla? 10.4.2018
  Verkkokurssilla ja webinaarissa ryhmä kokoontuu yhteisen oppimistavoitteen äärelle. Fyysisestä etäisyydestä huolimatta ryhmä voi onnistua kohtaamaan aidosti. Mistä syntyy verkossa läsnäolon kokemus? Kuinka olen opettajana läsnä ja kuinka luon läsnäoloa? Webinaarissa kuvataan synkronisessa virtuaaliluokkahuoneessa pidetystä verkko-opetuksesta tehtyjä havaintoja. Webinaarin esitysmateriaali SlideSharessa.

 • Opiskelijan digikyvykkyys 15.3.2018
  Tuloksia syksyllä 2017 tehdystä digikyvykkyyskyselystä. Mitä digitaitoja opiskelijoilla on ja mitä taitoja he pitävät tärkeinä hallita? Mitä asiasta pitäisi päätellä?
 • eAMK tietoisku 13.3.2018
  Puolen tunnin tietoiskussa kerrotaan ajankohtaisista eAMK-hankkeen uutisista Arenesta, tuloksista sekä mitä on odotettavissa ammattikorkeakoulujen yhteisen verkko-opintotarjonnan saralla vuoden 2018 aikana. 

 • eOpintopalveluiden toteutus 31.1.2018
  Ristiinopiskelun pilotti sekä eOpintopalveluiden asiakkaat, prosessi, ilmoittautumiskäytännöt, vaiheet ja ohjaus.