Perustiedot

 • Toteutusaika 1.5.2017 – 30.4.2020
 • Budjetti  4,3 M€  (OKM 3,0 M€)
 • Teemakoordinaattorit
  TuAMK, HAMK, JAMK
 • Hallinto, koordinaatio, viestintä
  JAMK & ARENE

Ammattikorkeakoulujen asiantuntijat, opiskelijat ja työelämän sidosryhmät yhdistävät voimansa ja uudistavat toimintatapoja sekä oppimista. Yhteistyö avaa kaikkien ammattikorkeakoulujen yhteisen digitaalisen opintotarjonnan asteittain vuoteen 2020 mennessä.

Kehitteillä oleva digitaalinen opintarjonta mahdollistaa opiskelijoille avoimen ympärivuotisen opiskelun, entistä joustavammat erikoistumis- ja ristiinopiskelumahdollisuudet oppilaitosten välillä sekä työn uudenlaisen yhteensovittamisen opiskeluaikojen lyhentämiseksi, opintopolkujen monipuolistamiseksi ja paremman työllistyvyyden turvaamiseksi. Uudet koulutusratkaisut vastaavat tulevaisuuden osaamistarpeita ja takaavat opiskelijoille sujuvat digitaaliset oppimispolut.

Opiskelijoille näkyvän muutoksen taustalla toteutetaan uudistuksia tietojärjestelmätukeen ja kehitetään oppimisanalytiikkaa hyödyntävää digiohjausta. Lisäksi toteutetaan valmennusohjelma, jotta ammattikorkeakoulujen henkilöstön digipedagoginen osaaminen vastaa uudistuvaa toimintakulttuuria. Yhteistyö käynnistyi syksyllä 2016 koko ammattikorkeakoulusektorin ja ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arenen kanssa. Opetus- ja kulttuuriministeriö rahoittaa eAMK-hankkeen toteutusta vuosina 2017-2020. 

Hankkeen sanasto

Mitä tarkoittaa oppimisen ekosyysteemi? Mitä tekee digitutoropettaja? Mikä ihmeen ristiinopiskelu? Katso sanastosta hankkeen keskeiset termit ja mitä niillä eAMKissa tarkoitetaan.

Yhteystiedot

Ikonen Hannu

Koulutuksen kehittämispäällikkö, Educational Development Manager
Koulutuksen kehittämispalvelut, Educational Development Services
Hallinto, Administration
+358405283762
Näytä lisää

Tyrväinen Paula

Projektipäällikkö, Project Manager
Kehittämispalvelut, Research and Development
Hallinto, Administration
+358405309231

Nakamura Rika

Projektikoordinaattori, Project Coordinator
Kehittämispalvelut, Research and Development
Hallinto, Administration
+358505240725
Näytä lisää

Varjoluoto Marjo

Projektisihteeri, Project Secretary
Teknologia TKI, Research and Development
Teknologia, School of Technology
+358 40 671 9602

Teemakoordinaattorit ja ohjausryhmä

 • Teemakoordinaattori Minna Scheinin (yhteinen digitaalinen opintotarjonta), p. 050 598 5375, minna.scheinin (at) turkuamk.fi
 • Teemakoordinaattori Sirpa Laitinen-Väänänen (työelämäläheiset oppimisen ekosysteemit), p. 040 865 8496, sirpa.laitinen-vaananen (at) jamk.fi
 • Teemakordinaattori Jaana Kullaslahti (amk-pedagogiikan digitalisaatio), p. 040 587 8201, jaana.kullaslahti (at) hamk.fi
 • Asiantuntija Eerikki Vainio (ammattikorkeakoulujen yhteistyö), p.040 060 6540, eerikki.vainio (at) arene.fi
 • Ohjausryhmän puheenjohtaja Turo Kilpeläinen (strateginen johtaminen ja ohjaus), p. 044 7101 600, turo.kilpelainen (at) kamk.fi