Yhteisen digitaalisen opintotarjonnan teeman esittely

Voit katsoa videon myös täältä »

Profiloidaan ammattikorkeakoulut tuottamaan laadukasta ympärivuotisesta, digitaalista opintotarjontaa, ja luodaan yhteinen ympärivuotinen opintotarjonta kaikille amk-opiskelijoille, joka toimii järjestelmäriippumattomasti.

Luodaan yhteinen e-opintopalvelumalli. Varmistetaan, että meneillään olevien järjestelmähankkeiden yhteisiä toimintoja tukevien sisällöt ja ratkaisut takaavat riippumattoman ristiinopiskelun mahdollisuudet.

Haku auki eAMK-pilottiin!

Onko sinulla verkko-opintojakso tai -kokonaisuus, jonka haluaisit pääsevän mukaan valtakunnalliseen, ammattikorkeakoulujen yhteiseen verkko-opintotarjontaan? Tarjoamme alasta riippumatta kaikille opettajille mahdollisuuden kehittää verkko-opetusta ja opintotarjontaa entistä laadukkaammaksi yhdessä vankan korkeakouluverkoston tukemana. 

Syksyn 2018 ensimmäisiksi piloteiksi toivotaan mukaan erilaisia toteutuksia, niin yksittäisiä opintojaksoja kuin amk-yhteistyöverkostoissa tai hankkeissa suunniteltuja yhteistoteutuksia. Verkko-opintojakso tai -kokonaisuus voi olla AMK- tai YAMK -tasoinen.

5 syytä osallistua pilottiin:

 1. Uutta digipedagogista osaamista maksuttomassa valmennuksessa
 2. Verkko-opintojaksosi toteutuksen päivitys asiantuntijoiden tuella
 3. Verkko-opetuksen laatukriteerit käyttöösi
 4. Valtakunnallista näkyvyyttä
 5. Päivitetty opintojakso tarjolle Kesälukukausi-portaaliin syyslukukaudella 2018

Haku pilottiin päättyy 19.1.2018.
Lisätietoja: minna.scheinin@turkuamk.fi, sanna.simola@turkuamk.fi

Ristiinopiskelun ja profiloinnin UKK

K: Mitä on ristiinopiskelu?
V: eAMK-projektissa ristiinopiskelulla tarkoitetaan yhteisiä opintopolkuja, opetuskokonaisuuksien vaihtoa, yhteistoteutuksia sekä vaihdantaa. Yhteisillä opintopoluilla saman alan opiskelijalla on mahdollisuus valita OPSiinsa perustuen oman opintopolkunsa osaksi toisen ammattikorkeakoulun opintoja. Opintokokonaisuuksien vaihdossa jokin ammattikorkeakoulu toteuttaa toisen ammattikorkeakoulun puolesta tai hyväksi sovitut opintojaksot, jolloin kumppanikorkeakoulun ei tarvitse toteuttaa sovittua opintojaksoa. Kolmannessa ristiinopiskelun muodossa , yhteistoteutuksissa, verkosto ammattikorkeakouluja tuottavat yhteisen toteutuksen opintojaksolle tai toteuttavat vaihdantaa. Yrittäjyys on tyypillinen osaamisalue, jossa tällaisia toteutuksia löytyy.

K: Millä periaatteilla eAMKissa ristiinopiskelua toteutetaan?
V: Ristiinopiskelun periaatteet on hyväksytty 4.10.2017 Arenen rehtorineuvoston kokouksessa. Periaatteet ovat luettavissa Digipölytys-blogin julkaisussa eAMK ristiinopiskelun periaatteet.

K: Voiko eAMK tarjota alustan myös muille yhteisille verkko-opinnoille?
V: eAMK-projektin tavoitteena on tuottaa ammattikorkeakoulujen yhteinen ympärivuotinen opintotarjonta. Hankkeessa ei kehitetä yhteistä oppimisympäristöä. Sen sijaan tavoitteena on kehittää tarjontaa, jota kukin oppilaitos voi omassa ympäristössään ja alustoillaan tarjota. Ristiinopiskelun kehittäminen -hankkeen kanssa kehitetään järjestelmäriippumatonta ratkaisua, jossa esimerkiksi opintosuoritustiedot kulkevat automaattisesti ammattikorkeakoulujen välillä. Katso lisätietoja videolta.

K: Painottuuko ammattikorkeakoulujen yhteinen opintotarjonta syventäviin opintoihin?
V: Opintojaksot todennäköisesti painottuvat opintojen loppupuolelle syventäviin opintoihin, mutta jotkut ammattikorkeakoulut voivat keskittyä opintojen alkuvaiheen ammatillisiin perusopintoihin. Näitä painotuksia ei vielä tiedetä. 

Työryhmien vastuuhenkilöt

Kartoitetaan ja arvioidaan jo olemassa oleva kansallinen yhteinen verkko-opintotarjonta. Pohjana käytetään vuosien 2016-2017 kesäportaalin puitteissa syntynyttä tietoa. 

 1. Kartoitus ja palaute: Sanna Simola, sanna.simola (at) turkuamk.fi, +358 40 355 0377 ja Tanja Piironen, tanja.piironen (at) diak.fi, +358 40 509 0355
 2. YAMK: Mirva Pilli-Sihvola, mirva.pilli-sihvola (at) xamk.fi, +358 44 702 8490
 3. Kriteerit ja laatu: Mari Varonen, mari.varonen (at) jamk.fi, +358 40 773 5285

Suunnitellaan ympärivuotinen tarjonta, joka perustuu korkeakoulujen koulutusvastuisiin ja painoaloihin.

 1. Profiilit, Minna Scheinin, minna.scheinin (at) turkuamk.fi, +358 50 598 5375
 2. Opettajien työnkuva, Anu Pruikkonen, anu.pruikkonen (at) lapinamk.fi, +358 40 556 4632 ja Minna Scheinin, minna.scheinin (at) turkuamk.fi, +358 50 598 5375

Toteutetaan ympärivuotinen tarjonta.

 1. Pilotit & jatkumo (tarjonnan kehittäminen): Kati Mäenpää, kati.maenpaa (at) oamk.fi, +358 50 336 4971
 2. Julkaisut: Maria Forss, mia.forss (at) arcada.fi, +358 207 699 471
 3. eOpintopalvelut: Anne Luukkonen, anne.luukkonen (at) jamk.fi, 

Toteuttajat

 • Ammattikorkeakoulu Arcada
 • Centria-ammattikorkeakoulu
 • Diakonia-ammattikorkeakoulu
 • Jyväskylän ammattikorkeakoulu
 • Lahden ammattikorkeakoulu
 • Lapin ammattikorkeakoulu
 • Novia-ammattikorkeakoulu
 • Oulun ammattikorkeakoulu
 • Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu - XAMK
 • Saimaan ammattikorkeakoulu
 • Turun ammattikorkeakoulu
 • Laurea-ammattikorkeakoulu
 • Seinäjoen ammattikorkeakoulu