Kirjoituksia ammattikorkeakoulujen yhteistyöstä, yhteisestä digitaalisesta opintotarjonnasta ja oppimisen ekosysteemeistä sekä ammattikorkeakoulupedagogiikan digitalisoitumisesta.

Hae uutisia

Hae

Selaa arkistoa

24.4.2018

Työharjoittelua ohjaava opettaja ja oppimisen jatkuva dokumentointi

Seinäjoen Ammattikorkeakoulussa päätettiin syksyllä 2018 pilotoida kirjasto- ja tietopalvelun sekä IB-koulutusohjelmissa digitaalista ja ajantasaista työharjoitteluraportointia. Työharjoittelun rapotointiin soveltuvia digitaalisia palveluita löytyy markkinoilta useita. Seinäjoen ammattikorkeakoulussa päädyttiin testaamaan Workseed-sovellusta.

23.4.2018

Virstanpylväitä matkalla yhteiseen opintotarjontaan

Kun eAMK hanke on ollut toiminnassa vajaan vuoden, on aika katsoa taaksepäin ja koota tuloksia yhteen sekä pohtia myös tulevaa kehittämistä. eAMKin ensimmäiset toimintakuukaudet olivat kesälomien ja orientoitumisen aikaa – perustettiin viestintäkanavia, vakiinnutettiin hankkeen käytäntöjä sekä tarkennettiin toimintasuunnitelmia. Toden teolla työt starttasivat lukuvuoden 2017-2018 alussa ja loppuvuoden 2017 aikana saavutettiin tärkeitä virstanpylväitä.

7.3.2018

Ristiinopiskelu - kuva kertoo enemmän kuin sata sanaa

Ristiinopiskelulla tarkoitetaan opiskelijoille luotua mahdollisuutta opiskella ristiin yhteistyöverkoston korkeakoulujen tarjoamia opintoja. Ristiinopiskelupalvelun keskiössä ovat opiskelijat. Ristiinopiskelumuotoja on useita, esimerkiksi väljä malli, jossa sopimuksen piiriin kuuluvat opiskelijat voivat opiskella yksittäisiä opintojaksoa ja tai -kokonaisuuksia. Tiiviimmässä yhteistyössä opetus voi olla yhteistä tai opiskelija voi opiskella tutkinnon osia toisessa korkeakoulussa. Pisimmälle vietyä ristiinopiskelumallina voi olla jopa yhteinen tutkinto kahden korkeakoulun kesken.

27.2.2018

Opiskelijan digimentoroinnilla kartutetaan arvokasta pääomaa tulevaisuuden työmarkkinoille

Oppimisen uusi ekosysteemi - eAMK-hankkeessa (eamk.fi) ammattikorkeakoulujen asiantuntijat, opiskelijat ja työelämän sidosryhmät yhdistävät voimansa ja uudistavat toimintatapoja sekä oppimista. Yksi toimenpide työelämäläheisten oppimisen ekosysteemien rakentamisessa on digimentoroinnin toimintatapojen kartoitus ja kehittäminen - erityisesti opiskelija-työelämä -rajapinnoilla.

8.2.2018

Kertyykö meillä oikeanlaista digikyvykkyyttä?

Pitääkö olla huolissaan vai mielissään siitä, että yamk-tutkinnon opiskelijat arvioivat osaamisensa vähäisemmäksi tiedon hankinnassa, käytössä ja tuottamisessa kuin amk-opiskelijat? Tai mitä pitäisi ajatella siitä, että opiskelijat rankkaavat koodausosaamisen vähiten tärkeäksi digikyvykkyyden osa-alueeksi?

7.2.2018

Digitaalisuus sairaanhoitajaopiskelijoiden käytännön harjoittelun ohjauksessa

Sairaanhoitajakoulutuksessa käytännön hoitotyössä toteutuvat ohjatut ammattitaitoa edistävät harjoittelujaksot ovat keskeisiä, sillä sairaanhoitajatutkinnon 210 opintopisteestä noin kolmannes on ohjattua harjoittelua. Ohjatuilla harjoittelujaksoilla sairaanhoitajaopiskelijat opiskelevat hoitotyötä eri hoitoympäristöissä ja saavat kuvan sairaanhoitajan työstä.

30.1.2018

Yhteisen opintotarjonnan kehittäminen ammatillisia rajoja rikkovaksi avoimeksi verkkotutkinnoksi - mahdollisuuksia ja haasteita

Projektiseminaarissa 23.1.2018 käydyn keskustelun tuloksena on koottu keskeisimmät teemat kahdeksaan kokonaisuuteen. Osaa näistä teemoista viedään eteenpäin eri hankkeissa ja toisaalta taas jotkin aihiot ovat sellaisia, joita olisi hyödyllistä edistää tulevaisuudessa uusissa hankkeissa.

8.1.2018

Korkeakoulujen kolminkertainen kehityshaaste

Digitaalinen teknologia mullistaa perusteellisesti yhteiskuntamme ja taloutemme rakenteita sekä kulttuurimme muotoja. Käynnissä olevan digievoluution tahti on salakavalan kiihtyvä. Ensin asiat näyttävät etenevän liki huomaamattoman verkkaisesti, sitten salamannopeasti.

5.1.2018

Avoin tiede ja kuvien käyttö – mitä tulee huomioida, kun opetusmateriaalit laitetaan avoimesti verkkoon?

Opetusmateriaaleihin syntyy tekijänoikeus tekijälle. Opetusmateriaalien avoimuus edistää tekijänoikeudellisesti suojatun aineiston vaikuttavuutta korkeakouluissa ja yhteiskunnassa laajemminkin. Vasta julkaistuun ImagOA -oppaaseen on koottu kattava luettelo avoimia kuva-aineistoja, ohjeistus viittauskäytännöistä sekä kerrottu oikeudellisista edellytyksistä materiaalin avoimelle jakamiselle.

18.12.2017

eAMK - Miten digipedagogista osaamista ammattikorkeakouluissa kehitetään?

eAMK- hankkeen yhtenä tavoitteena on digipedagogisesti osaava ja kehittyvä henkilöstö kaikissa Suomen ammattikorkeakouluissa. Työryhmä kartoitti ja listasi ammattikorkeakouluissa olemassa olevia käytänteitä.

Näytä lisää

Toimituskunta

Hannu Ikonen

Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Koulutuksen kehittämispäällikkö
+358 40 528 3762
hannu.ikonen (at) jamk.fi

Paula Tyrväinen

Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Projektipäällikkö
+358 40 530 9231
paula.tyrvainen (at) jamk.fi

Rika Nakamura

Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Projektikoordinaattori
+358 50 524 0725
rika.nakamura (at) jamk.fi

Eerikki Vainio

Arene
Asiantuntija
+358 40 060 6540
eerikki.vainio (at) arene.fi